Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Gardena

Never leave your garden behind
Never leave your garden behind

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Power
Aktiverad
Power
Inaktiverad
Sensor
Batterinivån ändrades
Sensor
Temperaturen ändrades
Sensor
Luminansen ändrades
Sensor
The soil humidity changed
Sensor
The soil temperature changed
Sensor 19040
Batterinivån ändrades
Sensor 19040
The soil humidity changed
Sensor 19040
The soil temperature changed
Sileno
Batterinivån ändrades
Sileno
Mower state changed
Sileno
Mower encountered an error
Water Control
Aktiverad
Water Control
Inaktiverad
Water Control
Batterinivån ändrades

Och...

Power
Är på
Sileno
Mower is Current mower state
Water Control
Är på

Då...

Irrigation Control
Turn on valve 1
Irrigation Control
Turn off valve 1
Irrigation Control
Turn on valve 2
Irrigation Control
Turn off valve 2
Irrigation Control
Turn on valve 3
Irrigation Control
Turn off valve 3
Irrigation Control
Turn on valve 4
Irrigation Control
Turn off valve 4
Irrigation Control
Turn on valve 5
Irrigation Control
Turn off valve 5
Irrigation Control
Turn on valve 6
Irrigation Control
Turn off valve 6
Power
Aktivera
Power
stäng av
Power
Växla på och av
Sileno
Start mowing
Sileno
Park
Water Control
Aktivera
Water Control
stäng av
Water Control
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 2.3.7 — Fix an issue that could cause a crash.

Visa ändringslogg

Gardena

Gardena är inte kompatibelt med vald Homey.

Gardena installeras på Homey inom kort.
Installera