Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Soma Connect

Use Homey to control your Soma blinds and shades
Use Homey to control your Soma blinds and shades

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Soma Shade
Zmiana poziomu naładowania baterii
Soma Shade
Zmiana pozycji
Soma Shade
Device Online state changed

Wtedy...

Soma Shade
Ustaw pozycję na %
i
Zmień pozycję na rozchylone (100%), zasunięte (0%) lub wartość pomiędzy.
Soma Shade
Stop the blind movement
Soma Shade
Quietly set the position to Position%

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 2.0.8 — Added option to the device to disable polling for light level

Zobacz listę zmian

Soma Connect

Soma Connect nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Soma Connect zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj