Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

Mitsubishi (WF-RAC)

Cooling, heating and ventilation
Cooling, heating and ventilation

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Air conditioner
Zmiana temperatury
Air conditioner
Zmiana celu temperatury
Air conditioner
Włączone
Air conditioner
Wyłączone
Air conditioner
3D AUTO turned off
i
This flowcard triggers when 3D AUTO was turned off.
Air conditioner
3D AUTO turned on
i
This flowcard triggers when 3D AUTO was turned on.
Air conditioner
Fan speed changed
i
This flowcard triggers when the fan speed was changed.
Air conditioner
Horizontal airflow changed
i
This flowcard triggers when the horizontal airflow was changed.
Air conditioner
Operating mode changed
i
This flowcard triggers when the operating mode was changed.
Air conditioner
Vertical airflow changed
i
This flowcard triggers when the vertical airflow was changed.

Oraz...

Air conditioner
Jest włączone
Air conditioner
3D AUTO is turned on
Air conditioner
Fan speed is speed
Air conditioner
Horizontal airflow is position
Air conditioner
Operating mode is mode
Air conditioner
Vertical airflow is position

Wtedy...

Air conditioner
Ustaw temperaturę °C
Air conditioner
Włącz
Air conditioner
Wyłącz
Air conditioner
Przełącz na wł. lub wył.
Air conditioner
Turn off 3D AUTO
i
Use this flowcard to turn off 3D AUTO.
Air conditioner
Turn on 3D AUTO
i
Use this flowcard to turn on 3D AUTO.
Air conditioner
Set fan speed to speed
i
Use this flowcard to change the fan speed.
Air conditioner
Set horizontal airflow to position
i
Use this flowcard to change the horizontal airflow.
Air conditioner
Set operating mode to mode
i
Use this flowcard to change the operating mode.
Air conditioner
Set vertical airflow to position
i
Use this flowcard to change the vertical airflow.

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 1.1.0 — Commands are now batched per 500ms to prevent filling up the queue.

Zobacz listę zmian

Mitsubishi (WF-RAC)

Mitsubishi (WF-RAC) nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Mitsubishi (WF-RAC) zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj