Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Namron

The smarter choice.
The smarter choice.

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Slått på
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Slått av
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Dempingsnivå ble endret
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Slått på
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Slått av
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Dempingsnivå ble endret
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Strømmen ble endret
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Strømmåleren ble endret
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Slått på
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Slått av
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Dempingsnivå ble endret
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Slått på
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Slått av
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Dempingsnivå ble endret
140279* - Namron Komfyrvakt
Slått på
140279* - Namron Komfyrvakt
Slått av
140279* - Namron Komfyrvakt
Strømmåleren ble endret
140279* - Namron Komfyrvakt
Strømmen ble endret
140279* - Namron Komfyrvakt
Temperaturen ble endret
140279* - Namron Komfyrvakt
Batterinivået ble endret
140279* - Namron Komfyrvakt
Tørrkoking detektert
140279* - Namron Komfyrvakt
Ingen tørrkoking detektert
3308431 - Luna Lamp
Slått på
3308431 - Luna Lamp
Slått av
3308431 - Luna Lamp
Dempingsnivå ble endret
3802960 - E27 White
Slått på
3802960 - E27 White
Slått av
3802960 - E27 White
Dempingsnivå ble endret
3802961- E27 CCT
Slått på
3802961- E27 CCT
Slått av
3802961- E27 CCT
Dempingsnivå ble endret
3802962 - E27 Color
Slått på
3802962 - E27 Color
Slått av
3802962 - E27 Color
Dempingsnivå ble endret
3802963 - E14 White
Slått på
3802963 - E14 White
Slått av
3802963 - E14 White
Dempingsnivå ble endret
3802964 - E14 CCT
Slått på
3802964 - E14 CCT
Slått av
3802964 - E14 CCT
Dempingsnivå ble endret
3802965 - GU10 White
Slått på
3802965 - GU10 White
Slått av
3802965 - GU10 White
Dempingsnivå ble endret
3802966 - GU10 CCT
Slått på
3802966 - GU10 CCT
Slått av
3802966 - GU10 CCT
Dempingsnivå ble endret
3802967 - GU10 Color
Slått på
3802967 - GU10 Color
Slått av
3802967 - GU10 Color
Dempingsnivå ble endret
3802968 - E27 Filament
Slått på
3802968 - E27 Filament
Slått av
3802968 - E27 Filament
Dempingsnivå ble endret
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Slått på
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Slått av
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Dempingsnivå ble endret
4512701 - Zigbee 1 Channel
Batterinivået ble endret
4512701 - Zigbee 1 Channel
Brightness button is Mode
4512701 - Zigbee 1 Channel
Switch button is Mode
4512702 - Zigbee 2 Channel
Batterinivået ble endret
4512702 - Zigbee 2 Channel
Brightness Button type button is Mode
4512702 - Zigbee 2 Channel
Off button is pressed
4512702 - Zigbee 2 Channel
On button is pressed
4512703/21 - Zigbee 4 Channel
Batterinivået ble endret
4512703/21 - Zigbee 4 Channel
Group off button is Mode
4512703/21 - Zigbee 4 Channel
Group on button is Mode
4512704 - Zigbee Switch
Slått på
4512704 - Zigbee Switch
Slått av
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Batterinivået ble endret
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Group off button is Mode
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Group on button is Mode
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Scene button Scene button type is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Batterinivået ble endret
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group brightness Button type button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group hue changed
i
The hue range from 0.00 to 1.00
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group saturation button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group scene button Scene button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group switch button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group Button type button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group white balance changed
i
The white range from 0.00 to 1.00, 0.00 for coolest white, 1.00 for warmest white.
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Slått på
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Slått av
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Dempingsnivå ble endret
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Slått på
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Slått av
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Dempingsnivå ble endret
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Slått på
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Slått av
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Dempingsnivå ble endret
4512708 - Zigbee LED Controller
Slått på
4512708 - Zigbee LED Controller
Slått av
4512708 - Zigbee LED Controller
Dempingsnivå ble endret
4512710 - Z-Wave Dimmer
Slått på
4512710 - Z-Wave Dimmer
Slått av
4512710 - Z-Wave Dimmer
Dempingsnivå ble endret
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Batterinivået ble endret
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Group off button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Group on button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
All off button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
All on button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Scene button Scene button type is Mode
4512712/30 - Z-Wave 1 Channel
Batterinivået ble endret
4512712/30 - Z-Wave 1 Channel
Brightness button is Mode
4512712/30 - Z-Wave 1 Channel
Switch button is Mode
4512713 - Z-Wave 1 Channel
Batterinivået ble endret
4512713 - Z-Wave 1 Channel
Brightness Button type button is Mode
4512713 - Z-Wave 1 Channel
Off button is Mode
4512713 - Z-Wave 1 Channel
On button is Mode
4512714/22 - Z-Wave 4 Channel
Batterinivået ble endret
4512714/22 - Z-Wave 4 Channel
Group off button is Mode
4512714/22 - Z-Wave 4 Channel
Group on button is Mode
4512715 - Z-Wave Switch
Slått på
4512715 - Z-Wave Switch
Slått av
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Kontaktalarmen aktivert
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Kontaktalarmen deaktivert
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Batterinivået ble endret
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Slått på
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Slått av
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Strømmen ble endret
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Strømmåleren ble endret
4512719 - Zigbee 2 Channel
Batterinivået ble endret
4512719 - Zigbee 2 Channel
Group off button is Mode
4512719 - Zigbee 2 Channel
Group on button is Mode
4512720/31 - Z-Wave 2 Channel
Batterinivået ble endret
4512720/31 - Z-Wave 2 Channel
Group off button is Mode
4512720/31 - Z-Wave 2 Channel
Group on button is Mode
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Slått på
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Slått av
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Dempingsnivå ble endret
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Strømmen ble endret
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Strømmåleren ble endret
4512725 - Z-Wave Termostatplugg
Slått på
4512725 - Z-Wave Termostatplugg
Slått av
4512725 - Z-Wave Termostatplugg
Strømmen ble endret
4512725 - Z-Wave Termostatplugg
Strømmåleren ble endret
4512725 - Z-Wave Termostatplugg
Temperaturen ble endret
4512725 - Z-Wave Termostatplugg
Ønsket temperatur ble endret
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Batterinivået ble endret
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Switch button is Mode
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Brightness changed
i
The brightness range from 0.00 to 1.00
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Hue changed
i
The hue range from 0.00 to 1.00
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
White balance changed
i
The white range from 0.00 to 1.00, 0.00 for coolest white, 1.00 for warmest white.
4512728 - Zigbee 1 Channel
Batterinivået ble endret
4512728 - Zigbee 1 Channel
Brightness button is Mode
4512728 - Zigbee 1 Channel
Switch button is Mode
4512729 - Zigbee 2 Channel
Batterinivået ble endret
4512729 - Zigbee 2 Channel
Group off button is Mode
4512729 - Zigbee 2 Channel
Group on button is Mode
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Temperaturen ble endret
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Luftfuktigheten ble endret
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Luminansen ble endret
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Bevegelsesalarmen aktivert
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Batterinivået ble endret
4512735 - Zigbee Smart Outlet
Slått på
4512735 - Zigbee Smart Outlet
Slått av
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Strømmen ble endret
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Strømmåleren ble endret
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Temperaturen ble endret
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Ønsket temperatur ble endret
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Slått på
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Slått av
4512739 - Zigbee CCT Controller
Slått på
4512739 - Zigbee CCT Controller
Slått av
4512739 - Zigbee CCT Controller
Dempingsnivå ble endret
4512743 - Z-Wave LED Controller
Slått på
4512743 - Z-Wave LED Controller
Slått av
4512743 - Z-Wave LED Controller
Dempingsnivå ble endret
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Slått på
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Slått av
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Strømmen ble endret
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Strømmåleren ble endret
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Temperaturen ble endret
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Ønsket temperatur ble endret
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Slått på
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Slått av
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Strømmen ble endret
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Strømmåleren ble endret
4512747 - Zigbee Curtain
Posisjon endret
4512747 - Zigbee Curtain
Status ble endret ...
4512748 - Z-Wave Curtain
Posisjon endret
4512749 - Zigbee Plugg Med Temperatur Sensor
Slått på
4512749 - Zigbee Plugg Med Temperatur Sensor
Slått av
4512749 - Zigbee Plugg Med Temperatur Sensor
Strømmen ble endret
4512749 - Zigbee Plugg Med Temperatur Sensor
Strømmåleren ble endret
4512749 - Zigbee Plugg Med Temperatur Sensor
Temperaturen ble endret
4512749-N - Zigbee Termostatplugg
Slått på
4512749-N - Zigbee Termostatplugg
Slått av
4512749-N - Zigbee Termostatplugg
Strømmen ble endret
4512749-N - Zigbee Termostatplugg
Strømmåleren ble endret
4512749-N - Zigbee Termostatplugg
Temperaturen ble endret
4512749-N - Zigbee Termostatplugg
Ønsket temperatur ble endret
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Slått på
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Slått av
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Dempingsnivå ble endret
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Slått på
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Slått av
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Ønsket temperatur ble endret
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Temperaturen ble endret
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Spenningen ble endret
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Den elektriska strømmen ble endret
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Strømmen ble endret
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Strømmåleren ble endret
4512757 - Zwave Thermostat
Slått på
4512757 - Zwave Thermostat
Slått av
4512757 - Zwave Thermostat
Ønsket temperatur ble endret
4512757 - Zwave Thermostat
Temperaturen ble endret
4512757 - Zwave Thermostat
Strømmen ble endret
4512757 - Zwave Thermostat
Strømmåleren ble endret
4512757 - Zwave Thermostat
Den generelle alarmen er aktivert
4512757 - Zwave Thermostat
Den generelle alarmen er deaktivert
4512757 - Zwave Thermostat
It frost turned ON
4512757 - Zwave Thermostat
It frost turned OFF
4512757 - Zwave Thermostat
It regulator_percentage turned ON
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Slått på
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Slått av
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Strømmen ble endret
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Strømmåleren ble endret
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Ønsket temperatur ble endret
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Temperaturen ble endret
4512758/9 - Zigbee Thermostat
It frost turned ON
4512758/9 - Zigbee Thermostat
It frost turned OFF
4512758/9 - Zigbee Thermostat
It regulator_percentage turned ON
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Slått på
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Slått av
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Dempingsnivå ble endret
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Strømmen ble endret
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Strømmåleren ble endret
4512761 - Zigbee Switch
Slått på
4512761 - Zigbee Switch
Slått av
4512761 - Zigbee Switch
Strømmen ble endret
4512761 - Zigbee Switch
Strømmåleren ble endret
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterinivået ble endret
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterialarmen er aktivert
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterialarmen er deaktivert
4512762 - ZigBee Door Sensor
Kontaktalarmen aktivert
4512762 - ZigBee Door Sensor
Kontaktalarmen deaktivert
4512762 - ZigBee Door Sensor
Sabotasjealarmen aktivert
4512762 - ZigBee Door Sensor
Sabotasjealarmen deaktivert
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterinivået ble endret
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterialarmen er aktivert
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterialarmen er deaktivert
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Bevegelsesalarmen aktivert
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Sabotasjealarmen aktivert
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Sabotasjealarmen deaktivert
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterialarmen er aktivert
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterialarmen er deaktivert
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Vannalarmen aktivert
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Vannalarmen deaktivert
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterinivået ble endret
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterinivået ble endret
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Temperaturen ble endret
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Luftfuktigheten ble endret
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterialarmen er aktivert
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterialarmen er deaktivert
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 1 turned ON
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 2 turned ON
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 1 turned OFF
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 2 turned OFF
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterinivået ble endret
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterialarmen er aktivert
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterialarmen er deaktivert
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Bevegelsesalarmen aktivert
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Temperaturen ble endret
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Luftfuktigheten ble endret
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Luminansen ble endret
4512772/73 - Zigbee 4 Channel
Batterinivået ble endret
4512772/73 - Zigbee 4 Channel
Group off button is Mode
4512772/73 - Zigbee 4 Channel
Group on button is Mode
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Batterinivået ble endret
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group on
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group off
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group on (Key held down)
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group on (Key released)
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group off (Key held down)
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group off (Key released)
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Slått på
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Slått av
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Dempingsnivå ble endret
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Slått på
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Slått av
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Strømmen ble endret
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Strømmåleren ble endret
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Ønsket temperatur ble endret
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Temperaturen ble endret
4512783/84 - Zigbee Thermostat
It 4512783/4512784 frost turned ON
4512783/84 - Zigbee Thermostat
It 4512783/4512784 frost turned OFF
4512783/84 - Zigbee Thermostat
It 4512783/4512784 regulator_percentage turned ON
540139* Zigbee Panelovn
Slått på
540139* Zigbee Panelovn
Slått av
540139* Zigbee Panelovn
Strømmen ble endret
540139* Zigbee Panelovn
Strømmåleren ble endret
540139* Zigbee Panelovn
Temperaturen ble endret
540139* Zigbee Panelovn
Ønsket temperatur ble endret
89665 - Zigbee Led Strip
Slått på
89665 - Zigbee Led Strip
Slått av
89665 - Zigbee Led Strip
Dempingsnivå ble endret

Og …

1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Er slått på
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Er slått på
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Er slått på
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Er slått på
140279* - Namron Komfyrvakt
Er slått på
3308431 - Luna Lamp
Er slått på
3802960 - E27 White
Er slått på
3802961- E27 CCT
Er slått på
3802962 - E27 Color
Er slått på
3802963 - E14 White
Er slått på
3802964 - E14 CCT
Er slått på
3802965 - GU10 White
Er slått på
3802966 - GU10 CCT
Er slått på
3802967 - GU10 Color
Er slått på
3802968 - E27 Filament
Er slått på
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Er slått på
4512704 - Zigbee Switch
Er slått på
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Er slått på
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Er slått på
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Er slått på
4512708 - Zigbee LED Controller
Er slått på
4512710 - Z-Wave Dimmer
Er slått på
4512715 - Z-Wave Switch
Er slått på
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Kontaktalarmen er på
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Er slått på
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Er slått på
4512725 - Z-Wave Termostatplugg
Er slått på
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Bevegelsesalarmen er på
4512735 - Zigbee Smart Outlet
Er slått på
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Er slått på
4512739 - Zigbee CCT Controller
Er slått på
4512743 - Z-Wave LED Controller
Er slått på
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Er slått på
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Er slått på
4512747 - Zigbee Curtain
Status er  ...
4512749 - Zigbee Plugg Med Temperatur Sensor
Er slått på
4512749-N - Zigbee Termostatplugg
Er slått på
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Er slått på
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Er slått på
4512757 - Zwave Thermostat
Er slått på
4512757 - Zwave Thermostat
Den generelle alarmen er på
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Er slått på
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Er slått på
4512761 - Zigbee Switch
Er slått på
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterialarmen er på
4512762 - ZigBee Door Sensor
Kontaktalarmen er på
4512762 - ZigBee Door Sensor
Sabotasjealarmen er på
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterialarmen er på
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Bevegelsesalarmen er på
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Sabotasjealarmen er på
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterialarmen er på
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Vannalarmen er på
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterialarmen er på
4512768 - Zigbee 2 way Switch
When Chanel turned When
i
When if it channel 1/2 turned ON/OFF
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterialarmen er på
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Bevegelsesalarmen er på
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Er slått på
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Er slått på
540139* Zigbee Panelovn
Er slått på
89665 - Zigbee Led Strip
Er slått på

Så …

1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Slå på
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Slå av
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Veksle mellom på og av
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Demp til %
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Stop level
i
Stop changing the brightness.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Slå på
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Slå av
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Veksle mellom på og av
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Demp til %
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Slå på
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Slå av
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Veksle mellom på og av
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Demp til %
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Slå på
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Slå av
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Veksle mellom på og av
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Demp til %
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Innstill en temperatur %
i
Justerer lystemperaturen. En høyere verdi gir en varmere farge.
140279* - Namron Komfyrvakt
Slå på
140279* - Namron Komfyrvakt
Slå av
140279* - Namron Komfyrvakt
Veksle mellom på og av
3308431 - Luna Lamp
Slå på
3308431 - Luna Lamp
Slå av
3308431 - Luna Lamp
Veksle mellom på og av
3308431 - Luna Lamp
Demp til %
3308431 - Luna Lamp
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3308431 - Luna Lamp
Innstill en temperatur %
i
Justerer lystemperaturen. En høyere verdi gir en varmere farge.
3308431 - Luna Lamp
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3308431 - Luna Lamp
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3308431 - Luna Lamp
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3308431 - Luna Lamp
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3308431 - Luna Lamp
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802960 - E27 White
Slå på
3802960 - E27 White
Slå av
3802960 - E27 White
Veksle mellom på og av
3802960 - E27 White
Demp til %
3802960 - E27 White
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802960 - E27 White
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802960 - E27 White
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802960 - E27 White
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802960 - E27 White
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802960 - E27 White
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802961- E27 CCT
Slå på
3802961- E27 CCT
Slå av
3802961- E27 CCT
Veksle mellom på og av
3802961- E27 CCT
Demp til %
3802961- E27 CCT
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802961- E27 CCT
Innstill en temperatur %
i
Justerer lystemperaturen. En høyere verdi gir en varmere farge.
3802961- E27 CCT
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802961- E27 CCT
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802961- E27 CCT
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802961- E27 CCT
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802961- E27 CCT
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802961- E27 CCT
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802961- E27 CCT
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802961- E27 CCT
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802962 - E27 Color
Slå på
3802962 - E27 Color
Slå av
3802962 - E27 Color
Veksle mellom på og av
3802962 - E27 Color
Demp til %
3802962 - E27 Color
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802962 - E27 Color
Innstill fargetone °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
3802962 - E27 Color
Innstill fargetone ...
3802962 - E27 Color
Innstill en tilfeldig farge
3802962 - E27 Color
Innstill metningen %
3802962 - E27 Color
Innstill en temperatur %
i
Justerer lystemperaturen. En høyere verdi gir en varmere farge.
3802962 - E27 Color
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802962 - E27 Color
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802962 - E27 Color
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802962 - E27 Color
Move hue Move mode, rate Rate
i
Change the hue continuously.
3802962 - E27 Color
Move saturation Move mode, rate Rate
i
Change the saturation continuously.
3802962 - E27 Color
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802962 - E27 Color
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802962 - E27 Color
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802962 - E27 Color
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802962 - E27 Color
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802963 - E14 White
Slå på
3802963 - E14 White
Slå av
3802963 - E14 White
Veksle mellom på og av
3802963 - E14 White
Demp til %
3802963 - E14 White
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802963 - E14 White
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802963 - E14 White
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802963 - E14 White
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802963 - E14 White
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802963 - E14 White
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802964 - E14 CCT
Slå på
3802964 - E14 CCT
Slå av
3802964 - E14 CCT
Veksle mellom på og av
3802964 - E14 CCT
Demp til %
3802964 - E14 CCT
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802964 - E14 CCT
Innstill en temperatur %
i
Justerer lystemperaturen. En høyere verdi gir en varmere farge.
3802964 - E14 CCT
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802964 - E14 CCT
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802964 - E14 CCT
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802964 - E14 CCT
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802964 - E14 CCT
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802964 - E14 CCT
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802964 - E14 CCT
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802964 - E14 CCT
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802965 - GU10 White
Slå på
3802965 - GU10 White
Slå av
3802965 - GU10 White
Veksle mellom på og av
3802965 - GU10 White
Demp til %
3802965 - GU10 White
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802965 - GU10 White
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802965 - GU10 White
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802965 - GU10 White
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802965 - GU10 White
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802965 - GU10 White
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802966 - GU10 CCT
Slå på
3802966 - GU10 CCT
Slå av
3802966 - GU10 CCT
Veksle mellom på og av
3802966 - GU10 CCT
Demp til %
3802966 - GU10 CCT
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802966 - GU10 CCT
Innstill en temperatur %
i
Justerer lystemperaturen. En høyere verdi gir en varmere farge.
3802966 - GU10 CCT
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802966 - GU10 CCT
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802966 - GU10 CCT
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802966 - GU10 CCT
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802966 - GU10 CCT
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802966 - GU10 CCT
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802966 - GU10 CCT
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802966 - GU10 CCT
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802967 - GU10 Color
Slå på
3802967 - GU10 Color
Slå av
3802967 - GU10 Color
Veksle mellom på og av
3802967 - GU10 Color
Demp til %
3802967 - GU10 Color
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802967 - GU10 Color
Innstill fargetone °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
3802967 - GU10 Color
Innstill fargetone ...
3802967 -