Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Namron

The smarter choice.
The smarter choice.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Aktiverad
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Inaktiverad
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Dimningsnivå ändrades
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Aktiverad
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Inaktiverad
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Dimningsnivå ändrades
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Strömmen ändrades
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Elmätaren ändrades
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Aktiverad
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Inaktiverad
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Dimningsnivå ändrades
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Aktiverad
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Inaktiverad
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Dimningsnivå ändrades
140279* - Namron Stove Guard
Aktiverad
140279* - Namron Stove Guard
Inaktiverad
140279* - Namron Stove Guard
Elmätaren ändrades
140279* - Namron Stove Guard
Strömmen ändrades
140279* - Namron Stove Guard
Temperaturen ändrades
140279* - Namron Stove Guard
Batterinivån ändrades
140279* - Namron Stove Guard
Dry cooking detected
140279* - Namron Stove Guard
Dry cooking restored
3308431 - Luna Lamp
Aktiverad
3308431 - Luna Lamp
Inaktiverad
3308431 - Luna Lamp
Dimningsnivå ändrades
3802960 - E27 White
Aktiverad
3802960 - E27 White
Inaktiverad
3802960 - E27 White
Dimningsnivå ändrades
3802961- E27 CCT
Aktiverad
3802961- E27 CCT
Inaktiverad
3802961- E27 CCT
Dimningsnivå ändrades
3802962 - E27 Color
Aktiverad
3802962 - E27 Color
Inaktiverad
3802962 - E27 Color
Dimningsnivå ändrades
3802963 - E14 White
Aktiverad
3802963 - E14 White
Inaktiverad
3802963 - E14 White
Dimningsnivå ändrades
3802964 - E14 CCT
Aktiverad
3802964 - E14 CCT
Inaktiverad
3802964 - E14 CCT
Dimningsnivå ändrades
3802965 - GU10 White
Aktiverad
3802965 - GU10 White
Inaktiverad
3802965 - GU10 White
Dimningsnivå ändrades
3802966 - GU10 CCT
Aktiverad
3802966 - GU10 CCT
Inaktiverad
3802966 - GU10 CCT
Dimningsnivå ändrades
3802967 - GU10 Color
Aktiverad
3802967 - GU10 Color
Inaktiverad
3802967 - GU10 Color
Dimningsnivå ändrades
3802968 - E27 Filament
Aktiverad
3802968 - E27 Filament
Inaktiverad
3802968 - E27 Filament
Dimningsnivå ändrades
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Aktiverad
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Inaktiverad
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Dimningsnivå ändrades
4512701 - Zigbee 1 Channel
Batterinivån ändrades
4512701 - Zigbee 1 Channel
Brightness button is Mode
4512701 - Zigbee 1 Channel
Switch button is Mode
4512702 - Zigbee 2 Channel
Batterinivån ändrades
4512702 - Zigbee 2 Channel
Brightness Button type button is Mode
4512702 - Zigbee 2 Channel
Off button is pressed
4512702 - Zigbee 2 Channel
On button is pressed
4512703/21 - Zigbee 4 Channel
Batterinivån ändrades
4512703/21 - Zigbee 4 Channel
Group off button is Mode
4512703/21 - Zigbee 4 Channel
Group on button is Mode
4512704 - Zigbee Switch
Aktiverad
4512704 - Zigbee Switch
Inaktiverad
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Batterinivån ändrades
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Group off button is Mode
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Group on button is Mode
4512705 - Zigbee 4 Channel Remorte
Scene button Scene button type is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Batterinivån ändrades
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group brightness Button type button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group hue changed
i
The hue range from 0.00 to 1.00
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group saturation button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group scene button Scene button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group switch button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group Button type button is Mode
4512706 - Zigbee RGB Remote
Group white balance changed
i
The white range from 0.00 to 1.00, 0.00 for coolest white, 1.00 for warmest white.
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Aktiverad
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Inaktiverad
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Dimningsnivå ändrades
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Aktiverad
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Inaktiverad
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Dimningsnivå ändrades
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Aktiverad
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Inaktiverad
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Dimningsnivå ändrades
4512708 - Zigbee LED Controller
Aktiverad
4512708 - Zigbee LED Controller
Inaktiverad
4512708 - Zigbee LED Controller
Dimningsnivå ändrades
4512710 - Z-Wave Dimmer
Aktiverad
4512710 - Z-Wave Dimmer
Inaktiverad
4512710 - Z-Wave Dimmer
Dimningsnivå ändrades
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Batterinivån ändrades
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Group off button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Group on button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
All off button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
All on button is Mode
4512711 - Z-Wave 4 Channel Remote
Scene button Scene button type is Mode
4512712/30 - Z-Wave 1 Channel
Batterinivån ändrades
4512712/30 - Z-Wave 1 Channel
Brightness button is Mode
4512712/30 - Z-Wave 1 Channel
Switch button is Mode
4512713 - Z-Wave 1 Channel
Batterinivån ändrades
4512713 - Z-Wave 1 Channel
Brightness Button type button is Mode
4512713 - Z-Wave 1 Channel
Off button is Mode
4512713 - Z-Wave 1 Channel
On button is Mode
4512714/22 - Z-Wave 4 Channel
Batterinivån ändrades
4512714/22 - Z-Wave 4 Channel
Group off button is Mode
4512714/22 - Z-Wave 4 Channel
Group on button is Mode
4512715 - Z-Wave Switch
Aktiverad
4512715 - Z-Wave Switch
Inaktiverad
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Kontaktalarmet aktiverat
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Kontaktalarmet inaktiverat
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Batterinivån ändrades
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Aktiverad
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Inaktiverad
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Strömmen ändrades
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Elmätaren ändrades
4512719 - Zigbee 2 Channel
Batterinivån ändrades
4512719 - Zigbee 2 Channel
Group off button is Mode
4512719 - Zigbee 2 Channel
Group on button is Mode
4512720/31 - Z-Wave 2 Channel
Batterinivån ändrades
4512720/31 - Z-Wave 2 Channel
Group off button is Mode
4512720/31 - Z-Wave 2 Channel
Group on button is Mode
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Aktiverad
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Inaktiverad
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Dimningsnivå ändrades
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Strömmen ändrades
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Elmätaren ändrades
4512725 - Z-Wave Plug Thermostat
Aktiverad
4512725 - Z-Wave Plug Thermostat
Inaktiverad
4512725 - Z-Wave Plug Thermostat
Strömmen ändrades
4512725 - Z-Wave Plug Thermostat
Elmätaren ändrades
4512725 - Z-Wave Plug Thermostat
Temperaturen ändrades
4512725 - Z-Wave Plug Thermostat
Måltemperaturen ändrades
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Batterinivån ändrades
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Switch button is Mode
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Brightness changed
i
The brightness range from 0.00 to 1.00
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
Hue changed
i
The hue range from 0.00 to 1.00
4512726 - Zigbee 4-1 Rotery Dimmer
White balance changed
i
The white range from 0.00 to 1.00, 0.00 for coolest white, 1.00 for warmest white.
4512728 - Zigbee 1 Channel
Batterinivån ändrades
4512728 - Zigbee 1 Channel
Brightness button is Mode
4512728 - Zigbee 1 Channel
Switch button is Mode
4512729 - Zigbee 2 Channel
Batterinivån ändrades
4512729 - Zigbee 2 Channel
Group off button is Mode
4512729 - Zigbee 2 Channel
Group on button is Mode
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Temperaturen ändrades
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Luftfuktigheten ändrades
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Luminansen ändrades
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Rörelselarmet aktiverat
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Rörelselarmet inaktiverat
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Batterinivån ändrades
4512735 - Zigbee Smart Outlet
Aktiverad
4512735 - Zigbee Smart Outlet
Inaktiverad
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Strömmen ändrades
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Elmätaren ändrades
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Temperaturen ändrades
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Måltemperaturen ändrades
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Aktiverad
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Inaktiverad
4512739 - Zigbee CCT Controller
Aktiverad
4512739 - Zigbee CCT Controller
Inaktiverad
4512739 - Zigbee CCT Controller
Dimningsnivå ändrades
4512743 - Z-Wave LED Controller
Aktiverad
4512743 - Z-Wave LED Controller
Inaktiverad
4512743 - Z-Wave LED Controller
Dimningsnivå ändrades
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Aktiverad
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Inaktiverad
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Strömmen ändrades
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Elmätaren ändrades
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Temperaturen ändrades
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Måltemperaturen ändrades
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Aktiverad
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Inaktiverad
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Strömmen ändrades
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Elmätaren ändrades
4512747 - Zigbee Curtain
Position ändrad
4512747 - Zigbee Curtain
Status ändrades ...
4512748 - Z-Wave Curtain
Position ändrad
4512749 - Zigbee Plug With Temperature Sensor
Aktiverad
4512749 - Zigbee Plug With Temperature Sensor
Inaktiverad
4512749 - Zigbee Plug With Temperature Sensor
Strömmen ändrades
4512749 - Zigbee Plug With Temperature Sensor
Elmätaren ändrades
4512749 - Zigbee Plug With Temperature Sensor
Temperaturen ändrades
4512749-N - Zigbee Plug Thermostat
Aktiverad
4512749-N - Zigbee Plug Thermostat
Inaktiverad
4512749-N - Zigbee Plug Thermostat
Strömmen ändrades
4512749-N - Zigbee Plug Thermostat
Elmätaren ändrades
4512749-N - Zigbee Plug Thermostat
Temperaturen ändrades
4512749-N - Zigbee Plug Thermostat
Måltemperaturen ändrades
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Aktiverad
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Inaktiverad
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Dimningsnivå ändrades
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Aktiverad
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Inaktiverad
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Måltemperaturen ändrades
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Temperaturen ändrades
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Spänningen ändrades
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Den elektriska strömmen ändrades
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Strömmen ändrades
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Elmätaren ändrades
4512757 - Zwave Thermostat
Aktiverad
4512757 - Zwave Thermostat
Inaktiverad
4512757 - Zwave Thermostat
Måltemperaturen ändrades
4512757 - Zwave Thermostat
Temperaturen ändrades
4512757 - Zwave Thermostat
Strömmen ändrades
4512757 - Zwave Thermostat
Elmätaren ändrades
4512757 - Zwave Thermostat
Det generiska larmet är aktiverat
4512757 - Zwave Thermostat
Det generiska larmet är inaktiverat
4512757 - Zwave Thermostat
It frost turned ON
4512757 - Zwave Thermostat
It frost turned OFF
4512757 - Zwave Thermostat
It regulator_percentage turned ON
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Aktiverad
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Inaktiverad
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Strömmen ändrades
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Elmätaren ändrades
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Måltemperaturen ändrades
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Temperaturen ändrades
4512758/9 - Zigbee Thermostat
It frost turned ON
4512758/9 - Zigbee Thermostat
It frost turned OFF
4512758/9 - Zigbee Thermostat
It regulator_percentage turned ON
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Aktiverad
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Inaktiverad
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Dimningsnivå ändrades
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Strömmen ändrades
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Elmätaren ändrades
4512761 - Zigbee Switch
Aktiverad
4512761 - Zigbee Switch
Inaktiverad
4512761 - Zigbee Switch
Strömmen ändrades
4512761 - Zigbee Switch
Elmätaren ändrades
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterinivån ändrades
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512762 - ZigBee Door Sensor
Kontaktalarmet aktiverat
4512762 - ZigBee Door Sensor
Kontaktalarmet inaktiverat
4512762 - ZigBee Door Sensor
Sabotagelarmet aktiverat
4512762 - ZigBee Door Sensor
Sabotagelarmet inaktiverat
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterinivån ändrades
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Rörelselarmet aktiverat
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Rörelselarmet inaktiverat
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Sabotagelarmet aktiverat
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Sabotagelarmet inaktiverat
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Vattenalarmet aktiverat
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Vattenalarmet inaktiverat
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterinivån ändrades
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterinivån ändrades
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Temperaturen ändrades
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Luftfuktigheten ändrades
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterialarmet aktiverat
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 1 turned ON
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 2 turned ON
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 1 turned OFF
4512768 - Zigbee 2 way Switch
It Switch 2 turned OFF
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterinivån ändrades
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterialarmet aktiverat
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterialarmet aktiverat
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Rörelselarmet aktiverat
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Rörelselarmet inaktiverat
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Temperaturen ändrades
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Luftfuktigheten ändrades
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Luminansen ändrades
4512772/73 - Zigbee 4 Channel
Batterinivån ändrades
4512772/73 - Zigbee 4 Channel
Group off button is Mode
4512772/73 - Zigbee 4 Channel
Group on button is Mode
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Batterinivån ändrades
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group on
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group off
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group on (Key held down)
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group on (Key released)
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group off (Key held down)
4512774/75 - Zwave 4 Channel
Group off (Key released)
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Aktiverad
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Inaktiverad
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Dimningsnivå ändrades
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Aktiverad
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Inaktiverad
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Strömmen ändrades
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Elmätaren ändrades
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Måltemperaturen ändrades
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Temperaturen ändrades
4512783/84 - Zigbee Thermostat
It 4512783/4512784 frost turned ON
4512783/84 - Zigbee Thermostat
It 4512783/4512784 frost turned OFF
4512783/84 - Zigbee Thermostat
It 4512783/4512784 regulator_percentage turned ON
540139* Zigbee Panelovn
Aktiverad
540139* Zigbee Panelovn
Inaktiverad
540139* Zigbee Panelovn
Strömmen ändrades
540139* Zigbee Panelovn
Elmätaren ändrades
540139* Zigbee Panelovn
Temperaturen ändrades
540139* Zigbee Panelovn
Måltemperaturen ändrades
89665 - Zigbee Led Strip
Aktiverad
89665 - Zigbee Led Strip
Inaktiverad
89665 - Zigbee Led Strip
Dimningsnivå ändrades

Och...

1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Är på
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Är på
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Är på
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Är på
140279* - Namron Stove Guard
Är på
3308431 - Luna Lamp
Är på
3802960 - E27 White
Är på
3802961- E27 CCT
Är på
3802962 - E27 Color
Är på
3802963 - E14 White
Är på
3802964 - E14 CCT
Är på
3802965 - GU10 White
Är på
3802966 - GU10 CCT
Är på
3802967 - GU10 Color
Är på
3802968 - E27 Filament
Är på
4512700/33 - Zigbee Dimmer
Är på
4512704 - Zigbee Switch
Är på
4512707 - Zigbee LED CCT Controller
Är på
4512707 - Zigbee LED Controller Color
Är på
4512707 - Zigbee LED Controller Dim
Är på
4512708 - Zigbee LED Controller
Är på
4512710 - Z-Wave Dimmer
Är på
4512715 - Z-Wave Switch
Är på
4512716 - Z-Wave Door/Window Sensor
Kontaktalarmet är på
4512717 - Z-Wave Wall Plug
Är på
4512724 - Z-Wave Dimmer 2
Är på
4512725 - Z-Wave Plug Thermostat
Är på
4512734 - Z-Wave MultiSensor
Rörelselarmet är på
4512735 - Zigbee Smart Outlet
Är på
4512737/38 - Zigbee Thermostat Touch
Är på
4512739 - Zigbee CCT Controller
Är på
4512743 - Z-Wave LED Controller
Är på
4512744/45 - Z-Wave Thermostat Touch
Är på
4512746 - Z-Wave Switch 16A
Är på
4512747 - Zigbee Curtain
Status är  ...
4512749 - Zigbee Plug With Temperature Sensor
Är på
4512749-N - Zigbee Plug Thermostat
Är på
4512750/51 - Zigbee LED Dimmer 2.0
Är på
4512752/53 - Zigbee Touch Thermostat
Är på
4512757 - Zwave Thermostat
Är på
4512757 - Zwave Thermostat
Det generiska larmet är på
4512758/9 - Zigbee Thermostat
Är på
4512760 - Zigbee Dimmer 2 400W
Är på
4512761 - Zigbee Switch
Är på
4512762 - ZigBee Door Sensor
Batterialarmet är på
4512762 - ZigBee Door Sensor
Kontaktalarmet är på
4512762 - ZigBee Door Sensor
Sabotagelarmet är på
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Batterialarmet är på
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Rörelselarmet är på
4512763 - ZigBee Motion Sensor
Sabotagelarmet är på
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Batterialarmet är på
4512764 - ZigBee Water Leak Sensor
Vattenalarmet är på
4512765 - ZigBee Temp&Hum Sensor
Batterialarmet är på
4512768 - Zigbee 2 way Switch
When Chanel turned When
i
When if it channel 1/2 turned ON/OFF
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Batterialarmet är på
4512770/71 - ZigBee MultiSensor
Rörelselarmet är på
4512781/82 - Zigbee Dimmer
Är på
4512783/84 - Zigbee Thermostat
Är på
540139* Zigbee Panelovn
Är på
89665 - Zigbee Led Strip
Är på

Då...

1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Aktivera
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
stäng av
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Växla på och av
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Dimma till %
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Stop level
i
Stop changing the brightness.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
1402755 - Zigbee Rotery Dimmer
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Aktivera
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
stäng av
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Växla på och av
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Dimma till %
1402756 - Z-Wave Rotery Dimmer
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Aktivera
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
stäng av
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Växla på och av
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Dimma till %
1402767 - Zigbee 2 pol Dimmer
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Aktivera
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
stäng av
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Växla på och av
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Dimma till %
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
1402768 - TW Dimmer(ZigBee)
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
140279* - Namron Stove Guard
Aktivera
140279* - Namron Stove Guard
stäng av
140279* - Namron Stove Guard
Växla på och av
3308431 - Luna Lamp
Aktivera
3308431 - Luna Lamp
stäng av
3308431 - Luna Lamp
Växla på och av
3308431 - Luna Lamp
Dimma till %
3308431 - Luna Lamp
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3308431 - Luna Lamp
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
3308431 - Luna Lamp
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3308431 - Luna Lamp
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3308431 - Luna Lamp
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3308431 - Luna Lamp
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3308431 - Luna Lamp
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802960 - E27 White
Aktivera
3802960 - E27 White
stäng av
3802960 - E27 White
Växla på och av
3802960 - E27 White
Dimma till %
3802960 - E27 White
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802960 - E27 White
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802960 - E27 White
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802960 - E27 White
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802960 - E27 White
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802960 - E27 White
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802961- E27 CCT
Aktivera
3802961- E27 CCT
stäng av
3802961- E27 CCT
Växla på och av
3802961- E27 CCT
Dimma till %
3802961- E27 CCT
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802961- E27 CCT
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
3802961- E27 CCT
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802961- E27 CCT
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802961- E27 CCT
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802961- E27 CCT
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802961- E27 CCT
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802961- E27 CCT
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802961- E27 CCT
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802961- E27 CCT
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802962 - E27 Color
Aktivera
3802962 - E27 Color
stäng av
3802962 - E27 Color
Växla på och av
3802962 - E27 Color
Dimma till %
3802962 - E27 Color
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802962 - E27 Color
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
3802962 - E27 Color
Ställ in en färg ...
3802962 - E27 Color
Ställ in en slumpvis färg
3802962 - E27 Color
Ställ in mättnad %
3802962 - E27 Color
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
3802962 - E27 Color
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802962 - E27 Color
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802962 - E27 Color
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802962 - E27 Color
Move hue Move mode, rate Rate
i
Change the hue continuously.
3802962 - E27 Color
Move saturation Move mode, rate Rate
i
Change the saturation continuously.
3802962 - E27 Color
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802962 - E27 Color
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802962 - E27 Color
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802962 - E27 Color
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802962 - E27 Color
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802963 - E14 White
Aktivera
3802963 - E14 White
stäng av
3802963 - E14 White
Växla på och av
3802963 - E14 White
Dimma till %
3802963 - E14 White
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802963 - E14 White
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802963 - E14 White
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802963 - E14 White
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802963 - E14 White
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802963 - E14 White
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802964 - E14 CCT
Aktivera
3802964 - E14 CCT
stäng av
3802964 - E14 CCT
Växla på och av
3802964 - E14 CCT
Dimma till %
3802964 - E14 CCT
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802964 - E14 CCT
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
3802964 - E14 CCT
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802964 - E14 CCT
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802964 - E14 CCT
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802964 - E14 CCT
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802964 - E14 CCT
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802964 - E14 CCT
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802964 - E14 CCT
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802964 - E14 CCT
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802965 - GU10 White
Aktivera
3802965 - GU10 White
stäng av
3802965 - GU10 White
Växla på och av
3802965 - GU10 White
Dimma till %
3802965 - GU10 White
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802965 - GU10 White
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802965 - GU10 White
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802965 - GU10 White
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802965 - GU10 White
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802965 - GU10 White
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802966 - GU10 CCT
Aktivera
3802966 - GU10 CCT
stäng av
3802966 - GU10 CCT
Växla på och av
3802966 - GU10 CCT
Dimma till %
3802966 - GU10 CCT
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802966 - GU10 CCT
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
3802966 - GU10 CCT
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
3802966 - GU10 CCT
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
3802966 - GU10 CCT
Stop level
i
Stop changing the brightness.
3802966 - GU10 CCT
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
3802966 - GU10 CCT
Move color temperature Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
3802966 - GU10 CCT
Stop move step
i
Stop changing the color.
3802966 - GU10 CCT
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
3802966 - GU10 CCT
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
3802967 - GU10 Color
Aktivera
3802967 - GU10 Color
stäng av
3802967 - GU10 Color
Växla på och av
3802967 - GU10 Color
Dimma till %
3802967 - GU10 Color
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
3802967 - GU10 Color
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
3802967 - GU10 Color
Ställ in en färg ...
3802967 - GU10 Color
Ställ in en slumpvis färg
3802967 - GU10 Color
Ställ in mättnad %