Tidlig tilgang til Homey Pro (Early 2023) er nå tilgjengelig

Power by the Hour

Summere energi/vann forbruk eller (solcellepanel) produksjon pr, time, dag, måned og år. Bruk dynamiske tariffer.
Summere energi/vann forbruk eller (solcellepanel) produksjon pr, time, dag, måned og år. Bruk dynamiske tariffer.

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Day-Ahead E Priser
Prisen er endret
Day-Ahead E Priser
Nye priser mottatt for periode
Day-Ahead E Priser
Prisen blir %% over gjenomsnittet periode
Day-Ahead E Priser
Prisen blir %% lavere enn gjennomsnittet periode
Day-Ahead E Priser
Prisen blir høyest for periode
Day-Ahead E Priser
Gjennomsnittprisen de neste neste TH blir høyest innenfor periode
Day-Ahead E Priser
Prisen blir en av antall høyest i de periode timene før klokken tid
Day-Ahead E Priser
Prisen blir en av dagens antall høyest
Day-Ahead E Priser
Prisen blir lavest for periode
Day-Ahead E Priser
Gjennomsnittsprisene de neste neste TH blir lavest innen periode
Day-Ahead E Priser
The avg. price coming neste TH becomes lowest in the periode hours before tid o'clock
Day-Ahead E Priser
Prisen blir en av antall laveste i de periode timene før klokken tid
Day-Ahead E Priser
Prisen blir en av dagens antall laveste
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er endret
Day-Ahead Gas Priser
Nye priser mottatt for periode
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir %% over gjenomsnittet periode
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir %% lavere enn gjennomsnittet periode
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir høyest for periode
Day-Ahead Gas Priser
Gjennomsnittprisen de neste neste TH blir høyest innenfor periode
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir en av antall høyest i de periode timene før klokken tid
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir en av dagens antall høyest
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir lavest for periode
Day-Ahead Gas Priser
Gjennomsnittsprisene de neste neste TH blir lavest innen periode
Day-Ahead Gas Priser
The avg. price coming neste TH becomes lowest in the periode hours before tid o'clock
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir en av antall laveste i de periode timene før klokken tid
Day-Ahead Gas Priser
Prisen blir en av dagens antall laveste
Power Summarizer
Strømmen ble endret

Og …

Day-Ahead E Priser
Prisen er %% over gjenomsnittet periode
Day-Ahead E Priser
Prisen er %% under gjenomsnittet periode
Day-Ahead E Priser
Prisen er høyest for periode
Day-Ahead E Priser
Gj.snitt prisen neste neste TH er høyest innenfor periode
Day-Ahead E Priser
Prisen er en av de antall høyest i periode timer før tid
Day-Ahead E Priser
The price is one of antall highest in the next periode hours
Day-Ahead E Priser
Prisen er en av antall de høyest i dag
Day-Ahead E Priser
Prisen er lavest for periode
Day-Ahead E Priser
Gj.snittprisen neste neste TT er lavest innen periode
Day-Ahead E Priser
The avg. price coming neste TH is lowest in the periode hours before tid o'clock
Day-Ahead E Priser
Prisen er en av de antall laveste i periode timer før tid
Day-Ahead E Priser
The price is one of antall lowest in the next periode hours
Day-Ahead E Priser
The price is one of antall lowest in the next known hours
Day-Ahead E Priser
Prisen er en av antall de laveste i dag
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er %% over gjenomsnittet periode
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er %% under gjenomsnittet periode
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er høyest for periode
Day-Ahead Gas Priser
Gj.snitt prisen neste neste TH er høyest innenfor periode
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er en av de antall høyest i periode timer før tid
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er en av antall de høyest i dag
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er lavest for periode
Day-Ahead Gas Priser
Gj.snittprisen neste neste TT er lavest innen periode
Day-Ahead Gas Priser
The avg. price coming neste TH is lowest in the periode hours before tid o'clock
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er en av de antall laveste i periode timer før tid
Day-Ahead Gas Priser
Prisen er en av antall de laveste i dag
Home Battery Monitor
The price is best to (dis)charge home battery with minimum price delta€ price delta.
i
The strategy is ao calculated using the known future hourly prices and the minimum price difference between highest and lowest prices.

Så …

Day-Ahead E Priser
Provide prices JSON for periode
Advanced
Day-Ahead E Priser
Sett vekslingskurs til € Vekslingskurs
Day-Ahead E Priser
Sett en ny fast påslag til Fast påslag per kWh or m3
Day-Ahead E Priser
Set Time Of Day markup to 6:0.3;22:0.1
Day-Ahead E Priser
Set weekend markup to E.g. 0.5
Day-Ahead E Priser
Sett variabel påslag til Variabel påslag (%)%
Day-Ahead Gas Priser
Provide prices JSON for periode
Advanced
Day-Ahead Gas Priser
Sett vekslingskurs til € Vekslingskurs
Day-Ahead Gas Priser
Sett en ny fast påslag til Fast påslag per kWh or m3
Day-Ahead Gas Priser
Set Time Of Day markup to 6:0.3;22:0.1
Day-Ahead Gas Priser
Set weekend markup to E.g. 0.5
Day-Ahead Gas Priser
Sett variabel påslag til Variabel påslag (%)%
Gas Summarizer
Resett Min/Max verdier
Power by the Hour
Send Gass (m³) avlesing til virtuell enhet
Power by the Hour
Send Energi (kWh) avlesing til virtuell enhet
Power by the Hour
Send Vann (m³) avlesing til virtuell enhet
Power by the Hour
Sett gasstariff Update group til Tariff per m³
Power by the Hour
Sett Update group energitariff to Tariff per kWh
Power by the Hour
Sett vanntariff Update group til Tariff per m³
Power Summarizer
Resett Min/Max verdier
Water Summarizer
Resett Min/Max verdier

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren her.

Nyheter

Versjon 5.9.0 — Added repairing to a new source device. homey-api@3.1.0

Vis endringslogg

Power by the Hour

Denne appen kan styre alle aspekter ved Homey.

Power by the Hour er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Power by the Hour vil straks installeres på Homey.
Installer