Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Power by the Hour

Sammanfatta energi/vattenanvändning eller (sol)produktion per timme, dag, månad och år. Använd dynamiska tariffer.
Sammanfatta energi/vattenanvändning eller (sol)produktion per timme, dag, månad och år. Använd dynamiska tariffer.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Day-Ahead E Priser
Priset har förändrats
Day-Ahead E Priser
Nya priser inkomna för period
Day-Ahead E Priser
Priset blir %% över snittet. period
Day-Ahead E Priser
Priset blir %% under snittet. period
Day-Ahead E Priser
Priset blir högst för period
Day-Ahead E Priser
Det genomsnittliga priset kommande nästa HH blir högst inom period
Day-Ahead E Priser
Priset blir ett av antal högsta under period timmarna före klockan tid
Day-Ahead E Priser
Priset blir ett av dagens antal högsta
Day-Ahead E Priser
Priset blir lägst för period
Day-Ahead E Priser
Det genomsnittliga priset kommande nästa HH blir lägst inom period
Day-Ahead E Priser
The avg. price coming nästa HH becomes lowest in the period hours before tid o'clock
Day-Ahead E Priser
Priset blir ett av antal lägsta under period timmarna före klockan tid
Day-Ahead E Priser
Priset blir ett av dagens antal lägsta
Day-Ahead Gas Priser
Priset har förändrats
Day-Ahead Gas Priser
Nya priser inkomna för period
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir %% över snittet. period
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir %% under snittet. period
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir högst för period
Day-Ahead Gas Priser
Det genomsnittliga priset kommande nästa HH blir högst inom period
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir ett av antal högsta under period timmarna före klockan tid
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir ett av dagens antal högsta
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir lägst för period
Day-Ahead Gas Priser
Det genomsnittliga priset kommande nästa HH blir lägst inom period
Day-Ahead Gas Priser
The avg. price coming nästa HH becomes lowest in the period hours before tid o'clock
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir ett av antal lägsta under period timmarna före klockan tid
Day-Ahead Gas Priser
Priset blir ett av dagens antal lägsta
Energi Summerare
Strömmen ändrades

Och...

Day-Ahead E Priser
Priset är %% över snittet. period
Day-Ahead E Priser
Priset är %% under snittet. period
Day-Ahead E Priser
Priset är det högsta period
Day-Ahead E Priser
Det genomsnittliga priset de nästa nästa HH är det högtsa period
Day-Ahead E Priser
Priset är en av de antal högsta i period timmar före tid
Day-Ahead E Priser
The price is one of antal highest in the next period hours
Day-Ahead E Priser
Priset är en av de antal högsta idag
Day-Ahead E Priser
Priset är det lägsta för period
Day-Ahead E Priser
Det genomsnittliga priset kommandenästa HH är det lägsta inom period
Day-Ahead E Priser
The avg. price coming nästa HH is lowest in the period hours before tid o'clock
Day-Ahead E Priser
Priset är en av de antal lägsta i period timmar före tid
Day-Ahead E Priser
The price is one of antal lowest in the next period hours
Day-Ahead E Priser
The price is one of antal lowest in the next known hours
Day-Ahead E Priser
Priset är en av de antal lägsta idag
Day-Ahead Gas Priser
Priset är %% över snittet. period
Day-Ahead Gas Priser
Priset är %% under snittet. period
Day-Ahead Gas Priser
Priset är det högsta period
Day-Ahead Gas Priser
Det genomsnittliga priset de nästa nästa HH är det högtsa period
Day-Ahead Gas Priser
Priset är en av de antal högsta i period timmar före tid
Day-Ahead Gas Priser
Priset är en av de antal högsta idag
Day-Ahead Gas Priser
Priset är det lägsta för period
Day-Ahead Gas Priser
Det genomsnittliga priset kommandenästa HH är det lägsta inom period
Day-Ahead Gas Priser
The avg. price coming nästa HH is lowest in the period hours before tid o'clock
Day-Ahead Gas Priser
Priset är en av de antal lägsta i period timmar före tid
Day-Ahead Gas Priser
Priset är en av de antal lägsta idag
Home Battery Monitor
The price is best to (dis)charge home battery with minimum price delta€ price delta.
i
The strategy is ao calculated using the known future hourly prices and the minimum price difference between highest and lowest prices.

Då...

Day-Ahead E Priser
Provide prices JSON for period
Advanced
Day-Ahead E Priser
Ställ in växelkursen till € Exchange rate
Day-Ahead E Priser
Ställ in fast påslag till Fast påslag per kWh eller m3
Day-Ahead E Priser
Set Time Of Day markup to 6:0.3;22:0.1
Day-Ahead E Priser
Set weekend markup to E.g. 0.5
Day-Ahead E Priser
Ställ in variabelpåslag till Variabel påslag (%)%
Day-Ahead Gas Priser
Provide prices JSON for period
Advanced
Day-Ahead Gas Priser
Ställ in växelkursen till € Exchange rate
Day-Ahead Gas Priser
Ställ in fast påslag till Fast påslag per kWh eller m3
Day-Ahead Gas Priser
Set Time Of Day markup to 6:0.3;22:0.1
Day-Ahead Gas Priser
Set weekend markup to E.g. 0.5
Day-Ahead Gas Priser
Ställ in variabelpåslag till Variabel påslag (%)%
Energi Summerare
Återställ Min/Max-värdena
Gas Summerare
Återställ Min/Max-värdena
Power by the Hour
Skicka Gas (m³) avläsning till Virtuell enhet
Power by the Hour
Skicka Energi (kWh) avläsning till Virtuell enhet
Power by the Hour
Skicka Vatten (m³) avläsning till Virtuell enhet
Power by the Hour
Ställ in gastariffen Update group till Tariffen per m³
Power by the Hour
Ställ in Update group energitariffen till Tariffen per kWh
Power by the Hour
Ställ in vattentaxa Update group till Tariffen per m³
Vatten Summerare
Återställ Min/Max-värdena

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 5.9.0 — Added repairing to a new source device. homey-api@3.1.0

Visa ändringslogg

Power by the Hour

Den här appen kan hantera hela Homey.

Power by the Hour är inte kompatibelt med vald Homey.

Power by the Hour installeras på Homey inom kort.
Installera