Homey Pro (Early 2023) est maintenant disponible en avant-première

Flux partagé

Scene WakeUpLight Slaapkamer
Als...
Chronograph Transitie Slaapkamer heeft een stap bereikt
En...
STOP Wake Up Light Is uit
Dan...
1. Lampen Bed Dim naar Transitiewaarde
PaperTrails Logboek Voeg toe aan de log Flow Scene WakeUpLight Slaapkamer na 1 seconden
anders
Chronograph Stop transitie Slaapkamer na 1 seconden
1. Lampen Bed Dim naar 1% na 2 seconden
STOP Wake Up Light Zet uit na 4 seconden
PaperTrails Logboek Voeg toe aan de log Flow ELSE Scene WakeUpLight Slaapkamer na 5 seconden