Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Trest Solar

Integrate your Trest Solar Controller in your Homey automation and take intricate controls for determining optimal buy and sell hours.
Integrate your Trest Solar Controller in your Homey automation and take intricate controls for determining optimal buy and sell hours.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Trest Solar Controller
Batterinivån ändrades
Trest Solar Controller
Solpanelerna genererar mer än Nummer kWh
Trest Solar Controller
Batteriet laddar mer än Nummer kWh
Trest Solar Controller
Totala aktiva strömmen är mer än Nummer kWh

Och...

Trest Solar Controller
Batteriet blir större än Nummer kWh
Trest Solar Controller
Solpanelerna genererar mer än Nummer kWh
Trest Solar Controller
Batteriet laddar mer än Nummer kWh

Då...

Trest Solar Controller
Sätt köp läge
Trest Solar Controller
Sätt sälj läge
Trest Solar Controller
Sätt självförsörjande läge
Trest Solar Controller
Sätt pause läge

Support

Utvecklaren av den här appen erbjuder ingen direktsupport.

Vad är nytt?

Version 1.1.3 — New domain name and app name

Visa ändringslogg

Trest Solar

Trest Solar är inte kompatibelt med vald Homey.

Trest Solar installeras på Homey inom kort.
Installera