Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

ID Lock

Adds support for ID Lock Z-wave devices
Adds support for ID Lock Z-wave devices

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

ID Lock 101
Låst
ID Lock 101
Olåst
ID Lock 101
Kontaktalarmet aktiverat
ID Lock 101
Kontaktalarmet inaktiverat
ID Lock 101
Batterinivån ändrades
ID Lock 101
Värmelarmet aktiverat
ID Lock 101
Värmelarmet inaktiverat
ID Lock 101
Sabotagelarmet aktiverat
ID Lock 101
Sabotagelarmet inaktiverat
ID Lock 101
Batterialarmet aktiverat
ID Lock 101
Batterialarmet aktiverat
ID Lock 150
Låst
ID Lock 150
Olåst
ID Lock 150
Kontaktalarmet aktiverat
ID Lock 150
Kontaktalarmet inaktiverat
ID Lock 150
Batterinivån ändrades
ID Lock 150
Värmelarmet aktiverat
ID Lock 150
Värmelarmet inaktiverat
ID Lock 150
Sabotagelarmet aktiverat
ID Lock 150
Sabotagelarmet inaktiverat
ID Lock 150
Batterialarmet aktiverat
ID Lock 150
Batterialarmet aktiverat
ID Lock 150
Namn låste dörren med Typ
ID Lock 150
Namn låste upp dörren med Typ
ID Lock 150
Låset har fastnat
ID Lock 150
Någon låste upp dörren
ID Lock 150
Någon användare låste dörren

Och...

ID Lock 101
Ett lås är låst
ID Lock 101
Kontaktalarmet är på
ID Lock 101
Värmelarmet är på
ID Lock 101
Sabotagelarmet är på
ID Lock 101
Batterialarmet är på
ID Lock 150
Ett lås är låst
ID Lock 150
Kontaktalarmet är på
ID Lock 150
Värmelarmet är på
ID Lock 150
Sabotagelarmet är på
ID Lock 150
Batterialarmet är på
ID Lock 150
Namn låser dören med Typ
ID Lock 150
Namn låser upp dören med Typ

Då...

ID Lock 101
Lås
ID Lock 101
Lås upp
ID Lock 150
Lås
ID Lock 150
Lås upp
ID Lock 150
Set lock mode Borta/hemma

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.0.0 — Update app to SDK3 to make it compatible to Homey Pro (Early '23)

Visa ändringslogg

ID Lock

ID Lock är inte kompatibelt med vald Homey.

ID Lock installeras på Homey inom kort.
Installera