Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Heating Controller

Heating schedules with utility price support
Heating schedules with utility price support

Läs mer ›

Donera

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Heating Controller
Aktiverad
Heating Controller
Inaktiverad
Heating Controller
Workday ends
i
Triggers when the work period ends.
Heating Controller
Workday starts
i
Triggers when the work period starts.
Heating Controller
Comfort mode is enabled
i
Triggers when Comfort mode is enabled.
Heating Controller
ECO mode is enabled
i
Triggers when ECO mode is enabled.
Heating Controller
High prices High hours hours of the day
i
Triggers when the utility price changes, and the price is among the highest prices of the day.
Heating Controller
Home override is disabled
i
Triggers when 'Home override' has been disabled.
Heating Controller
Home mode is disabled
i
Triggers when 'Home mode' has been disabled (when the device turned off).
Heating Controller
Home mode is enabled
i
Triggers when 'Home mode' has been enabled (when the device turned on).
Heating Controller
Home override is enabled
i
Triggers when 'Home override' has been enabled.
Heating Controller
Low prices Low hours hours of the day
i
Triggers when the utility price changes, and the price is among the lowest prices of the day.
Heating Controller
Night ends
i
Triggers when the night period ends.
Heating Controller
Night starts
i
Triggers when the night period starts.
Heating Controller
Utility price changed
i
Triggers when the utility price changes.

Och...

Heating Controller
Är på
Heating Controller
Is current price below price
i
Condition to check if the current price is below or above a specific value.
Heating Controller
Current price is among the High hours hours of the days highest prices
i
Condition to check if the current price is among the today's highest prices. Specify the number of hours with highest prices to compare against.
Heating Controller
Is at work
Heating Controller
Is bank holiday ... in ...
Heating Controller
Is Comfort mode
Heating Controller
Is holiday ... in ...
Heating Controller
Is home
Heating Controller
Is 'Home override' on
Heating Controller
Is night
Heating Controller
Is observance holiday ... in ...
Heating Controller
Is public holiday ... in ...
Heating Controller
Is working day ... in ...
Heating Controller
Current price is among the Low hours hours of the days lowest prices
i
Condition to check if the current price is among the today's lowest prices. Specify the number of hours with lowest prices to compare against.
Heating Controller
Current price is Percentage % above today's average
i
Condition to check if the current price is X % above today's average.
Heating Controller
Current price is Percentage % above the average of the next Hours hours
i
Condition to check if the current price is X % above the average of the next hours.
Heating Controller
Current price is Percentage % below today's average
i
Condition to check if the current price is X % below today's average.
Heating Controller
Current price is Percentage % below the average of the next Hours hours
i
Condition to check if the current price is X % below the average of the next hours.
Heating Controller
Difference between highest and lowest price is less than Percentage %
i
Condition to check if the difference between the highest and the lowest price for the whole day is less or more than X percent.
Heating Controller
Difference between highest and lowest price is less than Amount
i
Condition to check if the difference between the highest and the lowest price for the whole day is less or more than X.
Heating Controller
Current price is higher than prices next Hours hours
i
Condition to check if the current price is higher than prices next hours.
Heating Controller
Current price is among the High hours hours of highest between Start hour and End hour
i
Condition to check if the current price is among the X highest in a period.
Heating Controller
Current price is lower than prices next Hours hours
i
Condition to check if the current price is lower than prices next hours.
Heating Controller
Current price is among the Low hours hours of lowest between Start hour and End hour
i
Condition to check if the current price is among the X lowest in a period.
Heating Controller
The following Hours hours are among the High hours hours of today's highest prices
i
Condition to check if one of the following hours are among the today's highest prices. Specify the number of hours from now, including the current hour and the number of hours with highest prices to compare against.
Heating Controller
The following Hours hours are among the Low hours hours of today's lowest prices
i
Condition to check if one of the following hours are among the today's lowest prices. Specify the number of hours from now, including the current hour and the number of hours with lowest prices to compare against.
Heating Controller
The following Hours consecutive hours have the highest total price between Start hour and End hour
i
Condition for checking whether the next hours in a row have the highest total price in a period. Use '00:00' for both start and end for the current day.
Heating Controller
The following Hours consecutive hours have the lowest total price between Start hour and End hour
i
Condition for checking whether the next hours in a row have the lowest total price in a period. Use '00:00' for both start and end for the current day.

Då...

Heating Controller
Aktivera
Heating Controller
stäng av
Heating Controller
Växla på och av
Heating Controller
Set away
i
Will turn the 'Home mode' off. The device will be turned off.
Heating Controller
Set away, and automatically switch to home mode on next schedule
i
Will turn the 'Home mode' off. Will automatically switch 'Home mode' back on on the next schedule.
Heating Controller
Set home
i
Will turn the 'Home mode' on. The device will be turned on.
Heating Controller
... today
i
Use this to inform the heating controller that today is a holiday. Must be set once each day.
Heating Controller
Set 'Home override' off
i
This will turn the 'Home override' off.
Heating Controller
Set 'Home override' on
i
This will turn the 'Home override' on, so you will keep the Comfort mode during the work period.
Heating Controller
Set 'Home override' on, and automatically off on next schedule
i
This will turn the 'Home override' on, so you will keep the Comfort mode during the work period. Will automatically turn 'Home override' off on the next schedule.

Recensioner

Den här appen har inga recensioner än.

Du kan lämna en recension när du använder den här appen.

Tack för din recension.

Skicka recension

Skriv en recension

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 1.11.0 — Added 'Price level' tag on 'Utility price changed' trigger.

Visa ändringslogg

Heating Controller är inte kompatibelt med vald Homey.

Installera Heating Controller på

Heating Controller installeras på Homey inom kort.

Installera