Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Philips TV

Control your Philips TV using Infrared.
Control your Philips TV using Infrared.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Philips TV (Old Model)
Aktiverad
Philips TV (Old Model)
Inaktiverad
Philips TV (Old Model)
Button Button is pressed

Och...

Philips TV (Old Model)
Är på

Då...

Philips TV (New Model)
Aktivera
Philips TV (New Model)
stäng av
Philips TV (New Model)
Slå på eller av avstängd volym
Philips TV (New Model)
Vrid upp volymen
Philips TV (New Model)
Sänk volymen
Philips TV (New Model)
En kanal upp
Philips TV (New Model)
En kanal ned
Philips TV (New Model)
Send command Button
Philips TV (New Model)
Set to channel Channel number
Philips TV (New Model)
Växla på och av
Philips TV (Old Model)
Aktivera
Philips TV (Old Model)
stäng av
Philips TV (Old Model)
Växla på och av
Philips TV (Old Model)
Inaktivera volymen
Philips TV (Old Model)
Aktivera volymen
Philips TV (Old Model)
Slå på eller av avstängd volym
Philips TV (Old Model)
Vrid upp volymen
Philips TV (Old Model)
Sänk volymen
Philips TV (Old Model)
En kanal upp
Philips TV (Old Model)
En kanal ned
Philips TV (Old Model)
Send command Button
Philips TV (Old Model)
Set to channel Channel number

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 3.2.2 — Force build

Visa ändringslogg

Philips TV

Philips TV är inte kompatibelt med vald Homey.

Philips TV installeras på Homey inom kort.
Installera