Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

KNMI

Get all Dutch KNMI weather conditions and forecasts.
Get all Dutch KNMI weather conditions and forecasts.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

KNMI
Received new data from KNMI
i
Quite a lot of variables received, current data and forecasts. All received data can be used in conditional and action cards.
KNMI
Server offline
KNMI
Server online
KNMI
City changed
KNMI
KNMI data changed
KNMI
Recap changed
KNMI
Wind direction changed
KNMI
Wind direction in degrees changed
KNMI
Expected changed
KNMI
Radiation intensity changed
KNMI
Sun up changed
KNMI
Sun down changed
KNMI
Expected recap today changed
KNMI
Expected wind direction today changed
KNMI
Expected wind direction in degrees today changed
KNMI
Expected wind direction tomorrow changed
KNMI
Expected wind direction in degrees tomorrow changed
KNMI
Expected wind direction day after tomorrow changed
KNMI
Expected wind direction in degrees day after tomorrow changed
KNMI
Expected recap is changed
KNMI
Expected wind direction day 4 changed
KNMI
Expected wind direction in degrees day 4 changed
KNMI
Expected recap is changed
KNMI
Expected wind direction day 5 changed
KNMI
Expected wind direction in degrees day 5 changed
KNMI
Expected recap is changed
KNMI
Alarm active
KNMI
Weather alert changed
KNMI
Next weather alert changed
KNMI
Next weather alert timestamp changed
KNMI
Next weather alert date and time changed
KNMI
Weather alarm message changed
KNMI
Weather alarm title changed
KNMI
current temp changed
KNMI
feel temp changed
KNMI
Humidity changed
KNMI
Wind speedMS changed
KNMI
wind force changed
KNMI
Wind speed KMH changed
KNMI
Air pressure changed
KNMI
Air pressure MMHG changed
KNMI
Dew point changed
KNMI
Sight changed
KNMI
Expected max temp today changed
KNMI
Expected min temp today changed
KNMI
Expected wind force today changed
KNMI
Expected wind speed MS today changed
KNMI
Expected wind speed KMH today changed
KNMI
Expected precipitation today changed
KNMI
Expected sunshine today changed
KNMI
Expected max temp tomorrow changed
KNMI
Expected min temp tomorrow changed
KNMI
Expected wind force tomorrow changed
KNMI
Expected wind speed MS tomorrow changed
KNMI
Expected wind speed KMH tomorrow changed
KNMI
Expected precipitation tomorrow changed
KNMI
Expected sunshine tomorrow changed
KNMI
Expected max temp day after tomorrow changed
KNMI
Expected min temp day after tomorrow changed
KNMI
Expected wind force day after tomorrow changed
KNMI
Expected wind speed MS day after tomorrow changed
KNMI
Expected wind speed KMH day after tomorrow changed
KNMI
Expected precipitation day after tomorrow changed
KNMI
Expected sunshine day after tomorrow changed
KNMI
Expected max temp day 4 changed
KNMI
Expected min temp day 4 changed
KNMI
Expected wind force day 4 changed
KNMI
Expected wind speed MS day 4 changed
KNMI
Expected wind speed KMH day 4 changed
KNMI
Expected precipitation day 4 changed
KNMI
Expected sunshine day 4 changed
KNMI
Expected max temp day 5 changed
KNMI
Expected min temp day 5 changed
KNMI
Expected wind force day 5 changed
KNMI
Expected wind speed MS day 5 changed
KNMI
Expected wind speed KMH day 5 changed
KNMI
Expected precipitation day 5 changed
KNMI
Expected sunshine day 5 changed
KNMI Nieuws
New KNMI news Received

Och...

KNMI
The weather alert is Select alarm status
KNMI
The next weather alert is Select alarm status
KNMI
The current temperature is Number
KNMI
The feel temperature is Number
KNMI
The wind speed is Number
i
Wind speed in KMH
KNMI
It is slightly cloudy or clear When

Då...

KNMI
Fetch new data

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 3.4.2 — Fix: receiving data from api and action card

Visa ändringslogg

KNMI

KNMI är inte kompatibelt med vald Homey.

KNMI installeras på Homey inom kort.
Installera