Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Can I wear shorts today?

Figures out whether you should wear shorts today.

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Tyvärr erbjuder utvecklaren av den här appen ingen direktsupport.

Figures out whether you should wear shorts today.

Läs mer ›

Flow-kort

Och...

Can I wear shorts today?
You can wear shorts
Can I wear shorts today?
You cannot wear shorts

Support

Utvecklaren av den här appen erbjuder ingen direktsupport.

Can I wear shorts today?

Can I wear shorts today? är inte kompatibelt med vald Homey.

Can I wear shorts today? installeras på Homey inom kort.
Installera