Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Sure Petcare

A smart way to keep your pets safe and healthy
A smart way to keep your pets safe and healthy

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Sure Petcare
The app generates a error
Surefeed Microchip Petfeeder
Batterinivån ändrades
Surefeed Microchip Petfeeder
A bowl has been refilled
Surefeed Microchip Petfeeder
A pet has eaten
Surefeed Microchip Petfeeder
Search your pet has eaten
Surefeed Microchip Petfeeder
The weight is changed
Sureflap Cat Flap Connect
Batterinivån ändrades
Sureflap Cat Flap Connect
Lock mode has changed
Sureflap Cat Flap Connect
A pet goes away
Sureflap Cat Flap Connect
A pet came home
Sureflap Cat Flap Connect
Search your pet goes away
Sureflap Cat Flap Connect
Search your pet came home
Sureflap Pet Door Connect
Batterinivån ändrades
Sureflap Pet Door Connect
Lock mode has changed
Sureflap Pet Door Connect
A pet goes away
Sureflap Pet Door Connect
A pet came home
Sureflap Pet Door Connect
Search your pet goes away
Sureflap Pet Door Connect
Search your pet came home

Och...

Sureflap Cat Flap Connect
Lock mode is [[lock_mode]]
Sureflap Pet Door Connect
Lock mode is [[lock_mode]]

Då...

Sureflap Cat Flap Connect
Set lock mode to [[lock_mode]]
Sureflap Pet Door Connect
Set lock mode to [[lock_mode]]

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.0.8 — Fixed issue with lock cards

Visa ändringslogg

Sure Petcare

Den här appen kan hantera hela Homey.

Sure Petcare är inte kompatibelt med vald Homey.

Sure Petcare installeras på Homey inom kort.
Installera