Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Sonos

A Better Way to Listen
A Better Way to Listen

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Sonos
Albumet ändrades
Sonos
Artisten ändrades
Sonos
Började spela
Sonos
Slutade spela
Sonos
Volymen ändrades
Sonos
Spåret ändrades

Och...

Sonos
Spelas

Då...

Sonos
Nästa
Sonos
Spela
Sonos
Pausa
Sonos
Växla spela/pausa
Sonos
Föregående
Sonos
Upprepa ...
Sonos
Ställ in volymen på %
Sonos
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Sonos
Inaktivera volymen
Sonos
Aktivera volymen
Sonos
Slå på eller av avstängd volym
Sonos
Blanda på
Sonos
Blanda av
Sonos
Play the Playlist playlist
Sonos
Play the Favorite favorite
Sonos
Play URL URL
Sonos
Play URL URL at volume Volume
Sonos
Say Text at volume Volume
Sonos
Play sound Sound at volume Volume
Sonos
Play Soundboard sound Sound at volume Volume
Sonos
Join the group of Player
Sonos
Leave current group
Sonos
Set source to Line-In
Sonos
Set source to TV
Sonos
Set TV Power State to State
Sonos
Set group volume to Volume

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 6.2.3 — Fixed bug where groups would cause ERROR_RESOURCE_GONE errors

Visa ändringslogg

Sonos

Sonos är inte kompatibelt med vald Homey.

Sonos installeras på Homey inom kort.
Installera