Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Mill WiFi

Let Homey control your Mill heaters

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Om du vill att detta ska göras kontaktar du utvecklaren via Homey Community Forum .

Let Homey control your Mill heaters

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Mill
Aktiverad
Mill
Inaktiverad
Mill
Temperaturen ändrades
Mill
Måltemperaturen ändrades
Mill
Strömmen ändrades
Mill
Thermostat mode has changed
Mill
Thermostat mode has changed to ...

Och...

Mill
Är på
Mill
Is heating
Mill
Thermostat mode is ...

Då...

Mill
Aktivera
Mill
stäng av
Mill
Växla på och av
Mill
Ställ in temperaturen °C
Mill
Set thermostat mode ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 1.0.8 — Fixed problems with setting temperature

Visa ändringslogg

Mill WiFi

Mill WiFi är inte kompatibelt med vald Homey.

Mill WiFi installeras på Homey inom kort.
Installera