Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Miele

Immer Besser
Immer Besser

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Coffee machine
Aktiverad
Coffee machine
Inaktiverad
Coffee machine
Failure notification on device
Coffee machine
Information notification on device
Coffee machine
Light turned off
Coffee machine
Light turned on
Coffee machine
Status changed
Coffee machine
Status changed to Status
Cooker hood
Aktiverad
Cooker hood
Inaktiverad
Cooker hood
Failure notification on device
Cooker hood
Information notification on device
Cooker hood
Light turned off
Cooker hood
Light turned on
Cooker hood
Ventilation level changed
Cooker hood
Status changed
Cooker hood
Status changed to Status
Dialog oven
Aktiverad
Dialog oven
Inaktiverad
Dialog oven
Door closed
Dialog oven
Door opened
Dialog oven
Failure notification on device
Dialog oven
Information notification on device
Dialog oven
Programme changed
Dialog oven
Programme phase changed
Dialog oven
Status changed
Dialog oven
Status changed to Status
Dialog oven
Zone 1 target temperature changed
Dialog oven
Zone 2 target temperature changed
Dialog oven
Zone 3 target temperature changed
Dialog oven
Zone 1 temperature changed
Dialog oven
Zone 2 temperature changed
Dialog oven
Zone 3 temperature changed
Dialog oven
Elapsed time changed
Dialog oven
Remaining time changed
Dialog oven
Time until start changed
Dishwasher
Aktiverad
Dishwasher
Inaktiverad
Dishwasher
Failure notification on device
Dishwasher
Information notification on device
Dishwasher
Programme changed
Dishwasher
Programme phase changed
Dishwasher
Status changed
Dishwasher
Status changed to Status
Dishwasher
Elapsed time changed
Dishwasher
Remaining time changed
Dishwasher
Time until start changed
Freezer
Temperaturen ändrades
Freezer
Måltemperaturen ändrades
Freezer
Door closed
Freezer
Door opened
Freezer
Failure notification on device
Freezer
Information notification on device
Freezer
Ended Sabbath mode
Freezer
Started Sabbath mode
Freezer
Stopped SuperFreeze
Freezer
Started SuperFreeze
Freezer
Light turned off
Freezer
Light turned on
Freezer
Status changed
Freezer
Status changed to Status
Freezer
Turned off
Freezer
Turned on
Fridge freezer
Temperaturen ändrades
Fridge freezer
Måltemperaturen ändrades
Fridge freezer
Door closed
Fridge freezer
Door opened
Fridge freezer
Failure notification on device
Fridge freezer
Information notification on device
Fridge freezer
Ended Sabbath mode
Fridge freezer
Started Sabbath mode
Fridge freezer
Stopped Supercool
Fridge freezer
Started SuperCool
Fridge freezer
Stopped SuperFreeze
Fridge freezer
Started SuperFreeze
Fridge freezer
Light turned off
Fridge freezer
Light turned on
Fridge freezer
Status changed
Fridge freezer
Status changed to Status
Fridge freezer
Turned off
Fridge freezer
Turned on
Hob
Failure notification on device
Hob
Cooking zone 1 level changed
Hob
Cooking zone 2 level changed
Hob
Cooking zone 3 level changed
Hob
Cooking zone 4 level changed
Hob
Cooking zone 5 level changed
Hob
Cooking zone 6 level changed
Hob
Status changed
Hob
Status changed to Status
Hob
Ventilation level changed
Hob
Turned off
Hob
Turned on
Microwave
Aktiverad
Microwave
Inaktiverad
Microwave
Door closed
Microwave
Door opened
Microwave
Failure notification on device
Microwave
Information notification on device
Microwave
Light turned off
Microwave
Light turned on
Microwave
Programme changed
Microwave
Programme phase changed
Microwave
Status changed
Microwave
Status changed to Status
Microwave
Zone 1 target temperature changed
Microwave
Zone 2 target temperature changed
Microwave
Zone 3 target temperature changed
Microwave
Zone 1 temperature changed
Microwave
Zone 2 temperature changed
Microwave
Zone 3 temperature changed
Microwave
Elapsed time changed
Microwave
Remaining time changed
Microwave
Time until start changed
Microwave combination oven
Aktiverad
Microwave combination oven
Inaktiverad
Microwave combination oven
Door closed
Microwave combination oven
Door opened
Microwave combination oven
Failure notification on device
Microwave combination oven
Information notification on device
Microwave combination oven
Light turned off
Microwave combination oven
Light turned on
Microwave combination oven
Programme changed
Microwave combination oven
Programme phase changed
Microwave combination oven
Status changed
Microwave combination oven
Status changed to Status
Microwave combination oven
Zone 1 target temperature changed
Microwave combination oven
Zone 2 target temperature changed
Microwave combination oven
Zone 3 target temperature changed
Microwave combination oven
Zone 1 temperature changed
Microwave combination oven
Zone 2 temperature changed
Microwave combination oven
Zone 3 temperature changed
Microwave combination oven
Elapsed time changed
Microwave combination oven
Remaining time changed
Microwave combination oven
Time until start changed
Oven
Aktiverad
Oven
Inaktiverad
Oven
Door closed
Oven
Door opened
Oven
Failure notification on device
Oven
Information notification on device
Oven
Light turned off
Oven
Light turned on
Oven
Programme changed
Oven
Programme phase changed
Oven
Status changed
Oven
Status changed to Status
Oven
Zone 1 target temperature changed
Oven
Zone 2 target temperature changed
Oven
Zone 3 target temperature changed
Oven
Zone 1 temperature changed
Oven
Zone 2 temperature changed
Oven
Zone 3 temperature changed
Oven
Elapsed time changed
Oven
Remaining time changed
Oven
Time until start changed
Refrigerator
Temperaturen ändrades
Refrigerator
Måltemperaturen ändrades
Refrigerator
Door closed
Refrigerator
Door opened
Refrigerator
Failure notification on device
Refrigerator
Information notification on device
Refrigerator
Ended Sabbath mode
Refrigerator
Started Sabbath mode
Refrigerator
Stopped Supercool
Refrigerator
Started SuperCool
Refrigerator
Light turned off
Refrigerator
Light turned on
Refrigerator
Status changed
Refrigerator
Status changed to Status
Refrigerator
Turned off
Refrigerator
Turned on
Robot vacuum cleaner
Batterinivån ändrades
Robot vacuum cleaner
Failure notification on device
Robot vacuum cleaner
Information notification on device
Robot vacuum cleaner
Programme changed
Robot vacuum cleaner
Status changed
Robot vacuum cleaner
Status changed to Status
Steam combination oven
Aktiverad
Steam combination oven
Inaktiverad
Steam combination oven
Door closed
Steam combination oven
Door opened
Steam combination oven
Failure notification on device
Steam combination oven
Information notification on device
Steam combination oven
Light turned off
Steam combination oven
Light turned on
Steam combination oven
Programme changed
Steam combination oven
Programme phase changed
Steam combination oven
Status changed
Steam combination oven
Status changed to Status
Steam combination oven
Zone 1 target temperature changed
Steam combination oven
Zone 2 target temperature changed
Steam combination oven
Zone 3 target temperature changed
Steam combination oven
Zone 1 temperature changed
Steam combination oven
Zone 2 temperature changed
Steam combination oven
Zone 3 temperature changed
Steam combination oven
Elapsed time changed
Steam combination oven
Remaining time changed
Steam combination oven
Time until start changed
Steam oven
Aktiverad
Steam oven
Inaktiverad
Steam oven
Door closed
Steam oven
Door opened
Steam oven
Failure notification on device
Steam oven
Information notification on device
Steam oven
Light turned off
Steam oven
Light turned on
Steam oven
Programme changed
Steam oven
Programme phase changed
Steam oven
Status changed
Steam oven
Status changed to Status
Steam oven
Zone 1 target temperature changed
Steam oven
Zone 2 target temperature changed
Steam oven
Zone 3 target temperature changed
Steam oven
Zone 1 temperature changed
Steam oven
Zone 2 temperature changed
Steam oven
Zone 3 temperature changed
Steam oven
Elapsed time changed
Steam oven
Remaining time changed
Steam oven
Time until start changed
Steam oven with microwave
Aktiverad
Steam oven with microwave
Inaktiverad
Steam oven with microwave
Door closed
Steam oven with microwave
Door opened
Steam oven with microwave
Failure notification on device
Steam oven with microwave
Information notification on device
Steam oven with microwave
Light turned off
Steam oven with microwave
Light turned on
Steam oven with microwave
Programme changed
Steam oven with microwave
Programme phase changed
Steam oven with microwave
Status changed
Steam oven with microwave
Status changed to Status
Steam oven with microwave
Zone 1 target temperature changed
Steam oven with microwave
Zone 2 target temperature changed
Steam oven with microwave
Zone 3 target temperature changed
Steam oven with microwave
Zone 1 temperature changed
Steam oven with microwave
Zone 2 temperature changed
Steam oven with microwave
Zone 3 temperature changed
Steam oven with microwave
Elapsed time changed
Steam oven with microwave
Remaining time changed
Steam oven with microwave
Time until start changed
Tumble dryer
Aktiverad
Tumble dryer
Inaktiverad
Tumble dryer
Failure notification on device
Tumble dryer
Information notification on device
Tumble dryer
Drying level changed
Tumble dryer
Programme changed
Tumble dryer
Programme phase changed
Tumble dryer
Status changed
Tumble dryer
Status changed to Status
Tumble dryer
Elapsed time changed
Tumble dryer
Remaining time changed
Tumble dryer
Time until start changed
Warming drawer
Aktiverad
Warming drawer
Inaktiverad
Warming drawer
Failure notification on device
Warming drawer
Information notification on device
Warming drawer
Programme changed
Warming drawer
Status changed
Warming drawer
Status changed to Status
Washer dryer
Failure notification on device
Washer dryer
Information notification on device
Washer dryer
Drying level changed
Washer dryer
Programme changed
Washer dryer
Programme phase changed
Washer dryer
Spin speed changed
Washer dryer
Status changed
Washer dryer
Status changed to Status
Washer dryer
Elapsed time changed
Washer dryer
Remaining time changed
Washer dryer
Time until start changed
Washing machine
Aktiverad
Washing machine
Inaktiverad
Washing machine
Failure notification on device
Washing machine
Information notification on device
Washing machine
Programme changed
Washing machine
Programme phase changed
Washing machine
Spin speed changed
Washing machine
Status changed
Washing machine
Status changed to Status
Washing machine
Elapsed time changed
Washing machine
Remaining time changed
Washing machine
Time until start changed
Wine storage
Temperaturen ändrades
Wine storage
Måltemperaturen ändrades
Wine storage
Door closed
Wine storage
Door opened
Wine storage
Failure notification on device
Wine storage
Information notification on device
Wine storage
Light turned off
Wine storage
Light turned on
Wine storage
Ended Sabbath mode
Wine storage
Started Sabbath mode
Wine storage
Stopped SuperFreeze
Wine storage
Started SuperFreeze
Wine storage
Status changed
Wine storage
Status changed to Status
Wine storage
Turned off
Wine storage
Turned on

Och...

Coffee machine
Är på
Coffee machine
Current status is Status
Cooker hood
Är på
Cooker hood
Current status is Status
Dialog oven
Är på
Dialog oven
Current status is Status
Dishwasher
Är på
Dishwasher
Current status is Status
Freezer
Current status is Status
Freezer
Is turned on
Fridge freezer
Current status is Status
Fridge freezer
Is turned on
Hob
Current status is Status
Hob
Is turned on
Microwave
Är på
Microwave
Current status is Status
Microwave combination oven
Är på
Microwave combination oven
Current status is Status
Oven
Är på
Oven
Current status is Status
Refrigerator
Current status is Status
Refrigerator
Is turned on
Robot vacuum cleaner
Current status is Status
Steam combination oven
Är på
Steam combination oven
Current status is Status
Steam oven
Är på
Steam oven
Current status is Status
Steam oven with microwave
Är på
Steam oven with microwave
Current status is Status
Tumble dryer
Är på
Tumble dryer
Current status is Status
Warming drawer
Är på
Warming drawer
Current status is Status
Washer dryer
Current status is Status
Washing machine
Är på
Washing machine
Current status is Status
Wine storage
Current status is Status
Wine storage
Is turned on

Då...

Coffee machine
Aktivera
Coffee machine
stäng av
Coffee machine
Växla på och av
Coffee machine
Set light to Enabled
Cooker hood
Aktivera
Cooker hood
stäng av
Cooker hood
Växla på och av
Cooker hood
Set light colour to Colour
Cooker hood
Set light to Enabled
Cooker hood
Stop
Cooker hood
Set ventilation level to Level
Dialog oven
Aktivera
Dialog oven
stäng av
Dialog oven
Växla på och av
Dialog oven
Start
Dialog oven
Stop
Dishwasher
Aktivera
Dishwasher
stäng av
Dishwasher
Växla på och av
Dishwasher
Start
Dishwasher
Stop
Freezer
Ställ in temperaturen °C
Freezer
Set Sabbath mode to Enabled
Freezer
Set SuperFreeze to Enabled
Freezer
Set zone 1 target temperature to Temperature °C
Freezer
Set zone 2 target temperature to Temperature °C
Freezer
Set zone 3 target temperature to Temperature °C
Freezer
Set freezer target temperature to Temperature °C
Freezer
Set fridge target temperature to Temperature °C
Freezer
Set wine storage target temperature to Temperature °C
Fridge freezer
Ställ in temperaturen °C
Fridge freezer
Set Sabbath mode to Enabled
Fridge freezer
Set SuperCool to Enabled
Fridge freezer
Set SuperFreeze to Enabled
Fridge freezer
Set zone 1 target temperature to Temperature °C
Fridge freezer
Set zone 2 target temperature to Temperature °C
Fridge freezer
Set zone 3 target temperature to Temperature °C
Fridge freezer
Set freezer target temperature to Temperature °C
Fridge freezer
Set fridge target temperature to Temperature °C
Fridge freezer
Set wine storage target temperature to Temperature °C
Microwave
Aktivera
Microwave
stäng av
Microwave
Växla på och av
Microwave
Set light to Enabled
Microwave
Start
Microwave
Stop
Microwave combination oven
Aktivera
Microwave combination oven
stäng av
Microwave combination oven
Växla på och av
Microwave combination oven
Set light to Enabled
Microwave combination oven
Start
Microwave combination oven
Stop
Oven
Aktivera
Oven
stäng av
Oven
Växla på och av
Oven
Set light to Enabled
Oven
Start
Oven
Stop
Refrigerator
Ställ in temperaturen °C
Refrigerator
Set Sabbath mode to Enabled
Refrigerator
Set SuperCool to Enabled
Refrigerator
Set zone 1 target temperature to Temperature °C
Refrigerator
Set zone 2 target temperature to Temperature °C
Refrigerator
Set zone 3 target temperature to Temperature °C
Refrigerator
Set freezer target temperature to Temperature °C
Refrigerator
Set fridge target temperature to Temperature °C
Refrigerator
Set wine storage target temperature to Temperature °C
Robot vacuum cleaner
Set programme to Programme
i
Choose from the programmes synchronized in the maintenance actions
Steam combination oven
Aktivera
Steam combination oven
stäng av
Steam combination oven
Växla på och av
Steam combination oven
Set light to Enabled
Steam combination oven
Start
Steam combination oven
Stop
Steam oven
Aktivera
Steam oven
stäng av
Steam oven
Växla på och av
Steam oven
Set light to Enabled
Steam oven
Start
Steam oven
Stop
Steam oven with microwave
Aktivera
Steam oven with microwave
stäng av
Steam oven with microwave
Växla på och av
Steam oven with microwave
Set light to Enabled
Steam oven with microwave
Start
Steam oven with microwave
Stop
Tumble dryer
Aktivera
Tumble dryer
stäng av
Tumble dryer
Växla på och av
Tumble dryer
Start
Tumble dryer
Stop
Warming drawer
Aktivera
Warming drawer
stäng av
Warming drawer
Växla på och av
Warming drawer
Set programme to Programme
i
Choose from the programmes synchronized in the maintenance actions
Washer dryer
Start
Washer dryer
Stop
Washing machine
Aktivera
Washing machine
stäng av
Washing machine
Växla på och av
Washing machine
Start
Washing machine
Stop
Wine storage
Ställ in temperaturen °C
Wine storage
Set light to Enabled
Wine storage
Set Sabbath mode to Enabled
Wine storage
Set SuperFreeze to Enabled
Wine storage
Set zone 1 target temperature to Temperature °C
Wine storage
Set zone 2 target temperature to Temperature °C
Wine storage
Set zone 3 target temperature to Temperature °C
Wine storage
Set freezer target temperature to Temperature °C
Wine storage
Set fridge target temperature to Temperature °C
Wine storage
Set wine storage target temperature to Temperature °C

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 1.4.3 — Maintenance update

Visa ändringslogg

Miele

Miele är inte kompatibelt med vald Homey.

Miele installeras på Homey inom kort.
Installera