Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

HomeWizard

Combine the Smarthome power

Varning! Den här appen kanske inte fungerar korrekt.

Den här appen testas och har aldrig granskats. Den kanske inte fungerar som förväntat.
Var extra försiktig när du installerar den här appen.

« Tillbaka till den vanliga versionen

Combine the Smarthome power

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Energy Socket
Aktiverad
Energy Socket
Inaktiverad
Energy Socket
Dimningsnivå ändrades
Energy Socket
Låst
Energy Socket
Olåst
Energy Socket
Strömmen ändrades
Energy Socket
Elmätaren ändrades
Energylink
Strömmen ändrades
Energylink
Elmätaren ändrades
Energylink
Vattenmätaren ändrades
Energylink
Vattenflödet ändrades
Energylink
Power used changed
Energylink
Power production changed
Energylink
Power usage S2 changed
Energylink
Daily netto usage changed
Energylink
Daily usage changed
Energylink
Overall usage changed
Energylink
Daily production changed
Energylink
Daily usage S2 changed
Energylink
Meter return t1 changed
Energylink
Meter return t2 changed
Heatlink
Temperaturen ändrades
Heatlink
Måltemperaturen ändrades
Heatlink
Trycket ändrades
HomeWizard Base Station
Preset has changed
kWh Meter (1 phase)
Strömmen ändrades
kWh Meter (1 phase)
Elmätaren ändrades
kWh Meter (1 phase)
Den elektriska strömmen ändrades
kWh Meter (1 phase)
Spänningen ändrades
kWh Meter (3 phase)
Strömmen ändrades
kWh Meter (3 phase)
Elmätaren ändrades
P1 Meter
Strömmen ändrades
P1 Meter
Gasmätaren ändrades
P1 Meter
Elmätaren ändrades
P1 Meter
Peak / Normal Tariff changed
P1 Meter
Total used changed
P1 Meter
Total delivered changed
Rainmeter
Rainmeter value changed
Thermometer
Temperaturen ändrades
Thermometer
Luftfuktigheten ändrades
Watermeter
Vattenflödet ändrades
Watermeter
Vattenmätaren ändrades
Wattcher
Strömmen ändrades
Wattcher
Elmätaren ändrades
Windmeter
Vindvinkel ändrad
Windmeter
Vindstyrkan ändrades

Och...

Energy Socket
Är på
Energy Socket
Ett lås är låst
HomeWizard Base Station
Check is ...

Då...

Energy Socket
Aktivera
Energy Socket
stäng av
Energy Socket
Växla på och av
Energy Socket
Dimma till %
Energy Socket
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Energy Socket
Lås
Energy Socket
Lås upp
Heatlink
Ställ in temperaturen °C
HomeWizard Base Station
Active preset ...
HomeWizard Base Station
Active scene ...
HomeWizard Base Station
Deactive scene ...
HomeWizard Base Station
Deactive heatlink [[device]]

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 3.3.14 — Removed delayed push code for Energylink

Visa ändringslogg

HomeWizard

HomeWizard är inte kompatibelt med vald Homey.

HomeWizard installeras på Homey inom kort.
Installera