Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Hikvision

Will add support to the Hikvision Cameras

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Om du vill att detta ska göras kontaktar du utvecklaren via Homey Community Forum .

Will add support to the Hikvision Cameras

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Hikvision Device
Connected
Hikvision Device
Disconnected
Hikvision Device
Connection Error
Hikvision Device
VideoMotion Start
Hikvision Device
VideoMotion Stop
Hikvision Device
Alarm Local Start
Hikvision Device
Alarm local stop
Hikvision Device
Videoloss Start
Hikvision Device
Videoloss Stop
Hikvision Device
Videoblind start
Hikvision Device
Video Unblind
Hikvision Device
Line Crossing Detection Start
Hikvision Device
Line Crossing Detection Stop
Hikvision Device
Intrusion Detection Sart
Hikvision Device
Intrusion Detection Stop

Då...

Hikvision Device
Set relative PTZ: Cam: Camera Number Pan: Pan number Tilt: Tilt number Zoom: Zoom number
i
Relative Values (-100 to 100)

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Hikvision

Hikvision är inte kompatibelt med vald Homey.

Hikvision installeras på Homey inom kort.
Installera