Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Everspring

Adds support for Everspring devices
Adds support for Everspring devices

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Dimningsnivå ändrades
AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Aktiverad
AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Inaktiverad
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Dimningsnivå ändrades
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Aktiverad
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Inaktiverad
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Dimningsnivå ändrades
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Aktiverad
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Inaktiverad
AN145 Lamp holder
Aktiverad
AN145 Lamp holder
Inaktiverad
AN157 EVERSPRING Wall Plug
Aktiverad
AN157 EVERSPRING Wall Plug
Inaktiverad
AN158 EVERSPRING Wall Plug
Aktiverad
AN158 EVERSPRING Wall Plug
Inaktiverad
AN158 EVERSPRING Wall Plug
Strömmen ändrades
AN179 Everspring In-Wall plug
Aktiverad
AN179 Everspring In-Wall plug
Inaktiverad
AN180 EVERSPRING Wall Plug
Aktiverad
AN180 EVERSPRING Wall Plug
Inaktiverad
AN181 EVERSPRING Wall Plug
Aktiverad
AN181 EVERSPRING Wall Plug
Inaktiverad
AN181 EVERSPRING Wall Plug
Strömmen ändrades
HSM02-1 Everspring
Kontaktalarmet aktiverat
HSM02-1 Everspring
Kontaktalarmet inaktiverat
HSM02-1 Everspring
Batterinivån ändrades
HSP02 Everspring
Rörelselarmet aktiverat
HSP02 Everspring
Rörelselarmet inaktiverat
HSP02 Everspring
Batterinivån ändrades
SF812 Smoke sensor
Batterinivån ändrades
SF812 Smoke sensor
Röklarmet aktiverat
SF812 Smoke sensor
Röklarmet inaktiverat
SM103 Everspring
Kontaktalarmet aktiverat
SM103 Everspring
Kontaktalarmet inaktiverat
SM103 Everspring
Batterinivån ändrades
SM810 Everspring
Kontaktalarmet aktiverat
SM810 Everspring
Kontaktalarmet inaktiverat
SM810 Everspring
Batterinivån ändrades
SP103 Motion sensor
Rörelselarmet aktiverat
SP103 Motion sensor
Rörelselarmet inaktiverat
SP103 Motion sensor
Batterinivån ändrades
SP814 Motion sensor
Rörelselarmet aktiverat
SP814 Motion sensor
Rörelselarmet inaktiverat
SP816 Motion sensor
Rörelselarmet aktiverat
SP816 Motion sensor
Rörelselarmet inaktiverat
SP816 Motion sensor
Batterinivån ändrades
ST-814 Everspring
Batterinivån ändrades
ST-814 Everspring
Luftfuktigheten ändrades
ST-814 Everspring
Temperaturen ändrades
ST812 Everspring Water Alarm
Vattenalarmet aktiverat
ST812 Everspring Water Alarm
Vattenalarmet inaktiverat
ST812 Everspring Water Alarm
Batterinivån ändrades

Och...

AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Är på
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Är på
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Är på
AN145 Lamp holder
Är på
AN157 EVERSPRING Wall Plug
Är på
AN158 EVERSPRING Wall Plug
Är på
AN179 Everspring In-Wall plug
Är på
AN180 EVERSPRING Wall Plug
Är på
AN181 EVERSPRING Wall Plug
Är på
HSM02-1 Everspring
Kontaktalarmet är på
HSP02 Everspring
Rörelselarmet är på
SF812 Smoke sensor
Röklarmet är på
SM103 Everspring
Kontaktalarmet är på
SM810 Everspring
Kontaktalarmet är på
SP103 Motion sensor
Rörelselarmet är på
SP814 Motion sensor
Rörelselarmet är på
SP816 Motion sensor
Rörelselarmet är på
ST812 Everspring Water Alarm
Vattenalarmet är på

Då...

AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Dimma till %
AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Aktivera
AD1422 EVERSPRING Wall Plug
stäng av
AD1422 EVERSPRING Wall Plug
Växla på och av
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Dimma till %
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Aktivera
AD146 EVERSPRING Wall Plug
stäng av
AD146 EVERSPRING Wall Plug
Växla på och av
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Dimma till %
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Aktivera
AD147 EVERSPRING Wall Plug
stäng av
AD147 EVERSPRING Wall Plug
Växla på och av
AN145 Lamp holder
Aktivera
AN145 Lamp holder
stäng av
AN145 Lamp holder
Växla på och av
AN157 EVERSPRING Wall Plug
Aktivera
AN157 EVERSPRING Wall Plug
stäng av
AN157 EVERSPRING Wall Plug
Växla på och av
AN158 EVERSPRING Wall Plug
Aktivera
AN158 EVERSPRING Wall Plug
stäng av
AN158 EVERSPRING Wall Plug
Växla på och av
AN179 Everspring In-Wall plug
Aktivera
AN179 Everspring In-Wall plug
stäng av
AN179 Everspring In-Wall plug
Växla på och av
AN180 EVERSPRING Wall Plug
Aktivera
AN180 EVERSPRING Wall Plug
stäng av
AN180 EVERSPRING Wall Plug
Växla på och av
AN181 EVERSPRING Wall Plug
Aktivera
AN181 EVERSPRING Wall Plug
stäng av
AN181 EVERSPRING Wall Plug
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 2.1.5 — ST812 manufacturer ID

Visa ändringslogg

Everspring

Everspring är inte kompatibelt med vald Homey.

Everspring installeras på Homey inom kort.
Installera