Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Smart Gateways

Measure Energy, Gas and Water
Measure Energy, Gas and Water

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Kamst-IR
Strömmen ändrades
Kamst-IR
Vattenflödet ändrades
Kamst-IR
Vattenmätaren ändrades
Kamst-IR
Software update Kamst-IR available
Smart Gateways Gas
Gasmätaren ändrades
Smart Gateways S0
Elmätaren ändrades
Smart Gateways S0
Strömmen ändrades
Smart Gateways S0
Software update S0 smartmeter available
Smart Gateways Slimme meter
Strömmen ändrades
Smart Gateways Slimme meter
Gasmätaren ändrades
Smart Gateways Slimme meter
Elmätaren ändrades
Smart Gateways Slimme meter
Tariff change
Smart Gateways Slimme meter
Software update smartmeter available
Smart Gateways Water
Vattenmätaren ändrades
Smart Gateways Water
Vattenalarmet aktiverat
Smart Gateways Water
Vattenalarmet inaktiverat
Smart Gateways Water
Vattenflödet ändrades
Smart Gateways Water
Watermeter update
Smart Gateways Water
Software update water available
Smart Gateways Waterlevel Meter
Waterlevel update
Smart Gateways Waterlevel Meter
Software update water available

Och...

Smart Gateways Water
Vattenalarmet är på

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 4.0.5 — You can change the Saldi or Total power set now to 1 or * 1000 (KWH), Seems that some meters have a different output.

Visa ändringslogg

Smart Gateways

Smart Gateways är inte kompatibelt med vald Homey.

Smart Gateways installeras på Homey inom kort.
Installera