Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Ambient Weather

Your personal weather conditions to react to all types of weather
Your personal weather conditions to react to all types of weather

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Lightning Detector
Batterialarmet aktiverat
Lightning Detector
Batterialarmet aktiverat
Lightning Detector
Lightning Distance Changed
Lightning Detector
Number of lightning strikes Changed
PM25 Meter
PM2.5-värdet har ändrats
PM25 Meter
Batterialarmet aktiverat
PM25 Meter
Batterialarmet aktiverat
PM25 Meter
The PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index has changed
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index becomes greater than Air quality index%
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index becomes less than Air quality index%
PM25 Meter
The PM2.5 average air quality index has changed
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index becomes greater than Average Air quality index%
PM25 Meter
The PM2.5 average air quality index becomes less than Average Air quality index%
Soil Moisture Sensor
Batterialarmet aktiverat
Soil Moisture Sensor
Batterialarmet aktiverat
Soil Moisture Sensor
Temperaturen ändrades
Soil Moisture Sensor
The soil moisture has changed
Soil Moisture Sensor
The soil moisture becomes less than Soil Moisture%
Soil Moisture Sensor
The soil moisture becomes greater than Soil Moisture%
Temperature+ sensor
Batterialarmet aktiverat
Temperature+ sensor
Batterialarmet aktiverat
Temperature+ sensor
Luftfuktigheten ändrades
Temperature+ sensor
Trycket ändrades
Temperature+ sensor
Temperaturen ändrades
Weather Station
Temperaturen ändrades
Weather Station
Luftfuktigheten ändrades
Weather Station
Vindvinkel ändrad
Weather Station
Vindstyrkan ändrades
Weather Station
Vindriktningen har ändrats
Weather Station
Vindstyrkan ändrades
Weather Station
Ultraviolettvärdet ändrades
Weather Station
Regnet ändrades
Weather Station
Batterialarmet aktiverat
Weather Station
Batterialarmet aktiverat
Weather Station
The feels like temperature Changed
Weather Station
The feels like temperature becomes less than Feels like temperature°C
Weather Station
The feels like temperature becomes greater than Feels like temperature°C
Weather Station
Dew point Changed
Weather Station
The dew point becomes less than Dew point°C
Weather Station
The dew point becomes greater than Lightning strikes°C
Weather Station
The current amount of rainfall Changed
Weather Station
The current amount of rainfall becomes less than Event rainfallmm
Weather Station
The current amount of rainfall becomes greater than Event rainfallmm
Weather Station
The hourly rainfall Changed
Weather Station
The hourly rainfall becomes less than Hourly rainfallmm
Weather Station
The hourly rainfall becomes greater than Hourly rainfallmm
Weather Station
The daily rainfall Changed
Weather Station
The daily rainfall becomes less than Daily rainfallmm
Weather Station
The daily rainfall becomes greater than Daily rainfallmm
Weather Station
The weekly rainfall Changed
Weather Station
The weekly rainfall becomes less than Weekly rainfallmm
Weather Station
The weekly rainfall becomes greater than Weekly rainfallmm
Weather Station
The monthly rainfall Changed
Weather Station
The monthly rainfall becomes less than Monthly rainfallmm
Weather Station
The monthly rainfall becomes greater than Monthly rainfallmm
Weather Station
The yearly rainfall Changed
Weather Station
The yearly rainfall becomes less than Yearly rainfallmm
Weather Station
The yearly rainfall becomes greater than Yearly rainfallmm
Weather Station
The total rainfall Changed
Weather Station
The total rainfall becomes less than Total rainfallmm
Weather Station
The total rainfall becomes greater than Total rainfallmm

Och...

Lightning Detector
Batterialarmet är på
Lightning Detector
The Lightning Distance is less than Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning Distance is equal to Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not equal to the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is is less than Lightning Strikes
i
This Flow will continue if number of Lightning strikes is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is equal to Lightning Strikes
i
This Flow will continue if Lightning strikes is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
Batterialarmet är på
PM25 Meter
The air quality index is equal to Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The air quality index is less than Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not less than the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is equal to Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is less than Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not less than the set value.
Soil Moisture Sensor
Batterialarmet är på
Soil Moisture Sensor
The soil moisture is is less than Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not less than the set value.
Soil Moisture Sensor
The soil moisture is equal to Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not equal to the set value.
Temperature+ sensor
Batterialarmet är på
Weather Station
Batterialarmet är på
Weather Station
The feels like temperature is is less than Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not less than the set value.
Weather Station
The feels like temperature is equal to Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not equal to the set value.
Weather Station
The Lightning strikes is is less than Dew point°C
i
This Flow will continue if number of Lightning strikes is/is not less than the set value.
Weather Station
The Lightning strikes is equal to Dew point°C
i
This Flow will continue if Lightning strikes is/is not equal to the set value.
Weather Station
The current amount of rainfall is is less than Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The current amount of rainfall is equal to Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is is less than Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is equal to Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The daily rainfall is is less than Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The daily rainfall is equal to Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is is less than Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is equal to Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is is less than Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is equal to Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is is less than Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is equal to Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The total rainfall is is less than Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The total rainfall is equal to Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not equal to the set value.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.0.6 — Trap missing location when adding a device.

Visa ändringslogg

Ambient Weather

Ambient Weather är inte kompatibelt med vald Homey.

Ambient Weather installeras på Homey inom kort.
Installera