Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Ambient Weather

Your personal weather conditions to react to all types of weather
Your personal weather conditions to react to all types of weather

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Lightning Detector
Alarm stanu baterii włączony
Lightning Detector
Alarm stanu baterii wyłączony
Lightning Detector
Lightning Distance Changed
Lightning Detector
Number of lightning strikes Changed
PM25 Meter
Zmiana poziomu stężenia PM2.5
PM25 Meter
Alarm stanu baterii włączony
PM25 Meter
Alarm stanu baterii wyłączony
PM25 Meter
The PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index has changed
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index becomes greater than Air quality index%
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index becomes less than Air quality index%
PM25 Meter
The PM2.5 average air quality index has changed
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index becomes greater than Average Air quality index%
PM25 Meter
The PM2.5 average air quality index becomes less than Average Air quality index%
Soil Moisture Sensor
Alarm stanu baterii włączony
Soil Moisture Sensor
Alarm stanu baterii wyłączony
Soil Moisture Sensor
Zmiana temperatury
Soil Moisture Sensor
The soil moisture has changed
Soil Moisture Sensor
The soil moisture becomes less than Soil Moisture%
Soil Moisture Sensor
The soil moisture becomes greater than Soil Moisture%
Temperature+ sensor
Alarm stanu baterii włączony
Temperature+ sensor
Alarm stanu baterii wyłączony
Temperature+ sensor
Zmiana wilgotności
Temperature+ sensor
Zmiana ciśnienia
Temperature+ sensor
Zmiana temperatury
Weather Station
Zmiana temperatury
Weather Station
Zmiana wilgotności
Weather Station
Zmiana kąta wiatru
Weather Station
Zmiana siły wiatru
Weather Station
Zmiana kąta porywu wiatru
Weather Station
Zmiana siły porywu wiatru
Weather Station
Zmiana poziomu promieniowania UV
Weather Station
Zmiana poziomu deszczu
Weather Station
Alarm stanu baterii włączony
Weather Station
Alarm stanu baterii wyłączony
Weather Station
The feels like temperature Changed
Weather Station
The feels like temperature becomes less than Feels like temperature°C
Weather Station
The feels like temperature becomes greater than Feels like temperature°C
Weather Station
Dew point Changed
Weather Station
The dew point becomes less than Dew point°C
Weather Station
The dew point becomes greater than Lightning strikes°C
Weather Station
The current amount of rainfall Changed
Weather Station
The current amount of rainfall becomes less than Event rainfallmm
Weather Station
The current amount of rainfall becomes greater than Event rainfallmm
Weather Station
The hourly rainfall Changed
Weather Station
The hourly rainfall becomes less than Hourly rainfallmm
Weather Station
The hourly rainfall becomes greater than Hourly rainfallmm
Weather Station
The daily rainfall Changed
Weather Station
The daily rainfall becomes less than Daily rainfallmm
Weather Station
The daily rainfall becomes greater than Daily rainfallmm
Weather Station
The weekly rainfall Changed
Weather Station
The weekly rainfall becomes less than Weekly rainfallmm
Weather Station
The weekly rainfall becomes greater than Weekly rainfallmm
Weather Station
The monthly rainfall Changed
Weather Station
The monthly rainfall becomes less than Monthly rainfallmm
Weather Station
The monthly rainfall becomes greater than Monthly rainfallmm
Weather Station
The yearly rainfall Changed
Weather Station
The yearly rainfall becomes less than Yearly rainfallmm
Weather Station
The yearly rainfall becomes greater than Yearly rainfallmm
Weather Station
The total rainfall Changed
Weather Station
The total rainfall becomes less than Total rainfallmm
Weather Station
The total rainfall becomes greater than Total rainfallmm

Oraz...

Lightning Detector
The battery alarm is on
Lightning Detector
The Lightning Distance is less than Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning Distance is equal to Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not equal to the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is is less than Lightning Strikes
i
This Flow will continue if number of Lightning strikes is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is equal to Lightning Strikes
i
This Flow will continue if Lightning strikes is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The battery alarm is on
PM25 Meter
The air quality index is equal to Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The air quality index is less than Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not less than the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is equal to Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is less than Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not less than the set value.
Soil Moisture Sensor
The battery alarm is on
Soil Moisture Sensor
The soil moisture is is less than Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not less than the set value.
Soil Moisture Sensor
The soil moisture is equal to Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not equal to the set value.
Temperature+ sensor
The battery alarm is on
Weather Station
The battery alarm is on
Weather Station
The feels like temperature is is less than Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not less than the set value.
Weather Station
The feels like temperature is equal to Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not equal to the set value.
Weather Station
The Lightning strikes is is less than Dew point°C
i
This Flow will continue if number of Lightning strikes is/is not less than the set value.
Weather Station
The Lightning strikes is equal to Dew point°C
i
This Flow will continue if Lightning strikes is/is not equal to the set value.
Weather Station
The current amount of rainfall is is less than Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The current amount of rainfall is equal to Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is is less than Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is equal to Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The daily rainfall is is less than Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The daily rainfall is equal to Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is is less than Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is equal to Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is is less than Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is equal to Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is is less than Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is equal to Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The total rainfall is is less than Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The total rainfall is equal to Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not equal to the set value.

Opinie

Nie ma jeszcze opinii na temat tej aplikacji.

Kiedy zaczniesz używać aplikacji, będziesz mieć możliwość wystawienia opinii.

Dziękujemy za wystawienie opinii.

Wyślij opinię

Napisz opinię

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 1.0.5 — Handle crash when PM2.5 goes offline. Settup Diagnostic log Maintenance action on all devices.

Zobacz listę zmian

Ambient Weather nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Zainstaluj Ambient Weather na

Ambient Weather zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.

Zainstaluj