Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Wspólny Flow

Test ring
Kiedy...
Voordeur De bewegingsmelder gaat aan
Wtedy...
Face++ snapshot Search faces Wesley
Face++ snapshot Search faces Wesley po 1 sek.
Face++ snapshot Search faces Wesley po 2 sek.
Face++ snapshot Search faces Wesley po 3 sek.
Face++ snapshot Search faces Wesley po 5 sek.