Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Nexa

We create safe and smart homes
We create safe and smart homes

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

CMR-101
Włączone
CMR-101
Wyłączone
CMR-101
Zmiana poziomu przygaszenia
ECMR-250
Włączone
ECMR-250
Wyłączone
ECMR-250
Zmiana poziomu przygaszenia
EYCR-201
Włączone
EYCR-201
Wyłączone
EYCR-201
Zmiana poziomu przygaszenia
EYCR-2300
Włączone
EYCR-2300
Wyłączone
Generic Plug-in Dimmer
Włączone
Generic Plug-in Dimmer
Wyłączone
Generic Plug-in Dimmer
Zmiana poziomu przygaszenia
Generic Plug-in On/Off
Włączone
Generic Plug-in On/Off
Wyłączone
Generic Remote/Button
Button State is pressed on Channel
Generic Remote/Button
Button is Hold State on Channel
Generic Remote/Button
Scene is activated on Channel
LCMR-1000
Włączone
LCMR-1000
Wyłączone
LGDR-3500
Włączone
LGDR-3500
Wyłączone
LKCT-614
State is pressed
LMDT-609
Czujnik ruchu włączony
LMDT-609
Czujnik ruchu wyłączony
LMLR-710
Alarm ogólny włączony
LMLR-710
Alarm ogólny wyłączony
LMLT-711
Doorbell is pressed
LMST-606
Alarm otwarcia włączony
LMST-606
Alarm otwarcia wyłączony
MYC-2300
Włączone
MYC-2300
Wyłączone
MYCT-1702
Button State is pressed
Smoke alarm
Alarm przeciwdymny włączony
Smoke alarm
Alarm przeciwdymny wyłączony
WMR-252
Włączone
WMR-252
Wyłączone
WMR-252
Zmiana poziomu przygaszenia
WMR-3500
Włączone
WMR-3500
Wyłączone

Oraz...

CMR-101
Jest włączone
ECMR-250
Jest włączone
EYCR-201
Jest włączone
EYCR-2300
Jest włączone
Generic Plug-in Dimmer
Jest włączone
Generic Plug-in On/Off
Jest włączone
LCMR-1000
Jest włączone
LGDR-3500
Jest włączone
LMDT-609
Czujnik ruchu włączony
LMLR-710
Alarm ogólny włączony
LMST-606
Alarm otwarcia włączony
MYC-2300
Jest włączone
Smoke alarm
Alarm przeciwdymny włączony
WMR-252
Jest włączone
WMR-3500
Jest włączone

Wtedy...

CMR-101
Włącz
CMR-101
Wyłącz
CMR-101
Przełącz na wł. lub wył.
CMR-101
Przygaś do %
CMR-101
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ECMR-250
Włącz
ECMR-250
Wyłącz
ECMR-250
Przełącz na wł. lub wył.
ECMR-250
Przygaś do %
ECMR-250
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
EYCR-201
Włącz
EYCR-201
Wyłącz
EYCR-201
Przełącz na wł. lub wył.
EYCR-201
Przygaś do %
EYCR-201
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
EYCR-2300
Włącz
EYCR-2300
Wyłącz
EYCR-2300
Przełącz na wł. lub wył.
Generic Plug-in Dimmer
Włącz
Generic Plug-in Dimmer
Wyłącz
Generic Plug-in Dimmer
Przełącz na wł. lub wył.
Generic Plug-in Dimmer
Przygaś do %
Generic Plug-in Dimmer
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Generic Plug-in On/Off
Włącz
Generic Plug-in On/Off
Wyłącz
Generic Plug-in On/Off
Przełącz na wł. lub wył.
LCMR-1000
Włącz
LCMR-1000
Wyłącz
LCMR-1000
Przełącz na wł. lub wył.
LGDR-3500
Włącz
LGDR-3500
Wyłącz
LGDR-3500
Przełącz na wł. lub wył.
LMLR-710
Ring the doorbell
MYC-2300
Włącz
MYC-2300
Wyłącz
MYC-2300
Przełącz na wł. lub wył.
WMR-252
Włącz
WMR-252
Wyłącz
WMR-252
Przełącz na wł. lub wył.
WMR-252
Przygaś do %
WMR-252
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
WMR-3500
Włącz
WMR-3500
Wyłącz
WMR-3500
Przełącz na wł. lub wył.

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Abyśmy mogli rozwiązać Twój problem, skontaktuj się z zespołem pomocy.

Przejdź do strony pomocy Homey

Nowości

Wersja 2.2.1 — Fixed a pairing issue for the Smoke Alarm on Homey Pro (2016-2019)

Zobacz listę zmian

Nexa

Nexa nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Nexa zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj