Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Better Logic Library

Just some better logic, variable and library management
Just some better logic, variable and library management

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Better Logic Library
Variable is changed
i
Triggers if a variable value changed.
Better Logic Library
Variable is set
i
Triggers if a variable is set (not necessarily changed)
Better Logic Library
Nummer Variable is Action Amount
i
Triggers if a number variable is changed.
Better Logic Library
Variables have changed
i
Type the variable names seperated by a comma. Tags will not work in this card.
Better Logic Library
Any variable changed (DEBUG)
Better Logic Library
Any variable changed
BitFlip
Włączone
BitFlip
Wyłączone
NumSlide
Zmiana poziomu przygaszenia

Oraz...

Better Logic Library
Variable contains Value
Better Logic Library
Variable starts with Value
Better Logic Library
Variable is exactly Value
Better Logic Library
Number Variable is exactly Value
Better Logic Library
Number Variable is greater than Value
Better Logic Library
Number Variable is less than Value
Better Logic Library
Variable is true
Better Logic Library
Math.js expression is true
Better Logic Library
BLL expression is true
BitFlip
Jest włączone

Wtedy...

Better Logic Library
Format date as Format (optional: Date, Locale, TimeZone)
Advanced
Better Logic Library
Format TimeMs or TimeSec as Format
Advanced
Better Logic Library
Format Number as Style (optional: Style Option 1, Style Option 2, Decimals, Locale)
Advanced
Better Logic Library
Format JSON as CSV with (unwindArrays: Unwind Arrays, expandArrayObjects: Expand Array Objects)
Advanced
Better Logic Library
Format JSON as Excel with (sheetName: Sheet name, schema: Schema, defaultDate: Default Date, stickyRows: Sticky Rows)
i
Check the App settings --> Exports for more schema examples.
Advanced
Better Logic Library
Execute BLL Expression (as Tag)
Advanced
Better Logic Library
Execute Text (as Tag)
Advanced
Better Logic Library
Set Variable to BLL Expression
Better Logic Library
Set Variable to Value
Better Logic Library
Set Variable to Text
Better Logic Library
Set Variable to Number
Better Logic Library
Set Variable to Yes/No
Better Logic Library
Increment Variable by Number
Better Logic Library
Decrement Variable by Number
Better Logic Library
Set Variable to Math.js Expression
Better Logic Library
Flip Variable
Better Logic Library
Execute Trigger
Better Logic Library
Get all variables as Format
Advanced
Better Logic Library
Get properties of Variable
Advanced
BitFlip
Włącz
BitFlip
Wyłącz
BitFlip
Przełącz na wł. lub wył.
NumSlide
Przygaś do %
NumSlide
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Trigger
Naciśnij przycisk

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 3.4.13 — Improved: New Set [variable] to [yes/no] now accepts a (boolean) tag. Old one is deprecated.

Zobacz listę zmian

Better Logic Library

Better Logic Library nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Better Logic Library zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj