Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Tesla

Zero emissions. Zero compromises.
Zero emissions. Zero compromises.

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Battery & charging
Battery heater has been deactivated
Battery & charging
Battery heater has been activated
Battery & charging
Charging has stopped
Battery & charging
Charging has started
Battery & charging
Charging cable changed
Battery & charging
Charging port has been closed
Battery & charging
Charging port has been opened
Battery & charging
Charging state changed
Battery & charging
Charge current changed
Battery & charging
Max. charge current changed
Battery & charging
Charge energy added changed
Battery & charging
Charge limit SoC changed
Battery & charging
Minutes to full charge changed
Battery & charging
Charge phases changed
Battery & charging
Charge power changed
Battery & charging
Charge voltage changed
Battery & charging
Battery power has changed
Battery & charging
Battery level changed
Battery & charging
Battery range estimated changed
Battery & charging
Battery range ideal changed
Battery & charging
Usable battery level changed
Car
Batterinivået ble endret
Car
API ok
Car
API error occurred
Car
Doors were unlocked
Car
Doors were locked
Car
Sentry mode has been deactivated
Car
Sentry mode has been activated
Car
Shift state changed
Car
Update available
Car
Update state changed
Car
Available Software changed
Car
Software changed
Car
State changed
Car
User detected as absent
Car
User detected as present
Car
API commmand count changed
Car
Command API rate limit usage changed
Car
Tesla API queries count changed
Car
Speed changed
Car
TPMS front left changed
Car
TPMS front right changed
Car
TPMS rear left changed
Car
TPMS rear right changed
Car
Odometer changed
Climate
Ønsket temperatur ble endret
Climate
Temperaturen ble endret
Climate
A/C auto was turned off
Climate
A/C auto was turned on
Climate
A/C was turned off
Climate
A/C was turned on
Climate
Defrost has been deactivated
Climate
Defrost has been activated
Climate
Climate control mode changed
Climate
Overheat protection level changed
Climate
Overheat protection mode changed
Climate
Climate preconditioning has been deactivated
Climate
Climate preconditioning has been activated
Climate
Inside temperature changed
Climate
Outside temperature changed
Location & navigation
Location changed
Location & navigation
Coordinates have been ...: Longitude Longitude and Latitude Latitude or GoogleMaps URL GoogleMaps URL with tolerance Distance (m) m
i
The flow is triggered when the specified coordinates (specified as longitude/latitude or GoogleMaps short URL) are reached or left. The tolerance specifies the radius of the geofence area in meters.
Location & navigation
Location Location has been ... with tolerance Distance (m) m
i
The flow is triggered when the specified location (specified in device settings) ais reached or left. The tolerance specifies the radius of the geofence area in meters.
Location & navigation
Distance from home changed
Location & navigation
Compass changed
Location & navigation
Latitude changed
Location & navigation
Longitude changed
Media
Startet spilling
Media
Stanset spilling
Media
Artisten ble endret
Media
Albumet ble endret
Media
Sporet ble endret
Media
Volumet ble endret

Og …

Battery & charging
Battery heater is on
Battery & charging
Charge port is open
Battery & charging
Charging state is Charging state
Car
API error is present
Car
Doors are locked
Car
Sentry mode is active
Car
Shift state is Shift state
Car
Update state is Update state
Car
State is State
Car
User is present
Climate
Defrost is active
Climate
Climate control mode is Climate keeper mode
Climate
Overheat protection level is Overheat protection level
Climate
Overheat protection mode is Overheat protection mode
Climate
Preconditioning is active
Climate
Heated steering wheel level is Heated steering wheel level
Climate
Window vent mode is active
Location & navigation
Is at location Location with tolerance Distance (m) m
Location & navigation
Is on the way
i
This condition applies if the vehicle is not in any of the defined locations.
Media
Avspilles

Så …

Battery & charging
Set charge amps to Charge current
Battery & charging
Disable scheduled charging
Battery & charging
Disable scheduled departure
Battery & charging
Set charge limit SoC to Charge limit SoC
Battery & charging
Set charging power meter to Charging energy kWh
Battery & charging
Schedule charging for hh:mm o'clock
i
Sets a time at which charging should be completed.
Battery & charging
Schedule departure to hh:mm o'clock with parameters: Preconditioning ..., weekdays only .... Off peak charging ..., weekdays only ..., ends at hh:mm o'clock
i
Sets a time at which departure should be completed.
Battery & charging
... charging
Battery & charging
... charge port
Battery & charging
Unlock/open charge port
Car
... doors
Car
Flash the head lights
Car
Honks the vehicle horn
Car
Ping the car
i
This command is only available for the Tesla Vehicle Command Protocol API.
Car
Refresh car data
i
The vehicle data can only be updated when the vehicle is online.
Car
Schedule software update in Minutes minutes
Car
Sentry Mode ...
Car
Actuate ... trunk
Car
Wake up the car and wait?
Car
Set window position to Position
Climate
Innstill temperaturen °C
Climate
Set window position to Position
Climate
... defrost mode
Climate
Set climate control mode to ...
Climate
Set overheat protection level to ...
Climate
Activate overheat protection mode ...
Climate
... climate preconditioning
Climate
Set seat heating level level to ... for ...
Climate
Heated steering wheel ...
i
This function is only available for vehicles where the heated steering wheel can only be switched on or off.
Climate
Set heated steering wheel level to ...
i
This function is only available for vehicles where the heated steering wheel can be switched in levels.
Climate
Set Temperature to Driver temperature, Passenger temperature
Location & navigation
Navigate to coordinates Longitude Longitude and Latitude Latitude or GoogleMaps URL GoogleMaps URL
Location & navigation
Navigate to location Location
Location & navigation
Navigate to nearby SuC SuC
i
For the SuC retrieval the vehicle has to be awake and will be woken up.
Location & navigation
Navigate to address Address
Media
Spill av
Media
Pause
Media
Veksle mellom avspilling/pause
Media
Neste
Media
Forrige
Media
Sett volumet til %
Media
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Media
Play next favorite
i
The feature navigates through your library's Spotify favorites as well as radio favorites.
Media
Play previous favorite
i
The feature navigates through your library's Spotify favorites as well as radio favorites.

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren via Homey-fellesskapsforum.

Nyheter

Versjon 1.7.1 — Fixed preset for API counter.

Vis endringslogg

Tesla

Tesla er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Tesla vil straks installeres på Homey.
Installer