Homey Pro (Early 2023) ya está disponible en Acceso anticipado

Flow compartido

Baken gewijzigd
Als...
Beacon Een baken is gewijzigd
Dan...
Tijdlijn Maak een notificatie met baken gewijzigd in gedetecteerd