Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

MyŠKODA

Always connected with your ŠKODA
Always connected with your ŠKODA

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Skoda - Electric
Batterinivån ändrades
Skoda - Electric
Started/Stopped charging
Skoda - Electric
Climatisation is on/off
Skoda - Electric
Connection has changed
Skoda - Electric
Car came/left Home
Skoda - Electric
Is vehicle moving / not moving
Skoda - Electric
Plug connection has changed
Skoda - Electric
Charge power (KW) has changed
Skoda - Electric
Charge rate (KM) has changed
Skoda - Electric
Charge target has changed
Skoda - Electric
Driven mileage has changed
Skoda - Electric
Estimated max range has changed
Skoda - Electric
Fuel-level has changed
Skoda - Electric
The inspection (Days) has changed
Skoda - Electric
The inspection (KM) has changed
Skoda - Electric
Oil change (Days) has changed
Skoda - Electric
Oil change (KM) has changed
Skoda - Electric
Oil-level has changed
Skoda - Electric
Range has changed
Skoda - Electric
Remaining charge time has changed
Skoda - Electric
Remaining climate time has changed
Skoda - Electric
The outdoor temperature changed
Skoda - Electric
Data has updated
Skoda - Fuel
Låst
Skoda - Fuel
Olåst
Skoda - Fuel
Connection has changed
Skoda - Fuel
Car came/left Home
Skoda - Fuel
Is vehicle moving / not moving
Skoda - Fuel
Driven mileage has changed
Skoda - Fuel
Estimated max range has changed
Skoda - Fuel
Fuel-level has changed
Skoda - Fuel
The inspection (Days) has changed
Skoda - Fuel
The inspection (KM) has changed
Skoda - Fuel
Oil change (Days) has changed
Skoda - Fuel
Oil change (KM) has changed
Skoda - Fuel
Oil-level has changed
Skoda - Fuel
Range has changed
Skoda - Fuel
The outdoor temperature changed
Skoda - Fuel
Data has updated
Skoda - Hybrid
Låst
Skoda - Hybrid
Olåst
Skoda - Hybrid
Batterinivån ändrades
Skoda - Hybrid
Started/Stopped charging
Skoda - Hybrid
Climatisation is on/off
Skoda - Hybrid
Connection has changed
Skoda - Hybrid
Car came/left Home
Skoda - Hybrid
Is vehicle moving / not moving
Skoda - Hybrid
Plug connection has changed
Skoda - Hybrid
Charge power (KW) has changed
Skoda - Hybrid
Charge rate (KM) has changed
Skoda - Hybrid
Charge target has changed
Skoda - Hybrid
Driven mileage has changed
Skoda - Hybrid
Estimated max range has changed
Skoda - Hybrid
Fuel-level has changed
Skoda - Hybrid
The inspection (Days) has changed
Skoda - Hybrid
The inspection (KM) has changed
Skoda - Hybrid
Oil change (Days) has changed
Skoda - Hybrid
Oil change (KM) has changed
Skoda - Hybrid
Oil-level has changed
Skoda - Hybrid
Range has changed
Skoda - Hybrid
Remaining charge time has changed
Skoda - Hybrid
Remaining climate time has changed
Skoda - Hybrid
The outdoor temperature changed
Skoda - Hybrid
Data has updated

Och...

Skoda - Electric
is charging
Skoda - Electric
Is climatisation on
Skoda - Electric
is connected
Skoda - Electric
is home
Skoda - Electric
is moving
Skoda - Electric
plug is connected
Skoda - Fuel
Ett lås är låst
Skoda - Fuel
is connected
Skoda - Fuel
is home
Skoda - Fuel
is moving
Skoda - Fuel
plug is connected
Skoda - Hybrid
Ett lås är låst
Skoda - Hybrid
is charging
Skoda - Hybrid
Is climatisation on
Skoda - Hybrid
is connected
Skoda - Hybrid
is home
Skoda - Hybrid
is moving
Skoda - Hybrid
plug is connected

Då...

Skoda - Electric
... battery charge
Skoda - Electric
Set Min. Charge limit to Min. Charge limit
Skoda - Electric
... climatisation
Skoda - Electric
... climatisation (V2)
Skoda - Electric
... climatisation (V3)
Skoda - Electric
Flash
Skoda - Electric
Flash & Honk
Skoda - Electric
Force Refresh
Skoda - Electric
Set Max. Charge level to ...
Skoda - Electric
Set update interval to Update interval minutes
Skoda - Electric
... ventilation
Skoda - Electric
... ventilation (V2)
Skoda - Electric
... ventilation (V3)
Skoda - Electric
... window heating
Skoda - Fuel
Lås
Skoda - Fuel
Lås upp
Skoda - Fuel
... battery charge
Skoda - Fuel
... climatisation
Skoda - Fuel
... climatisation (V2)
Skoda - Fuel
... climatisation (V3)
Skoda - Fuel
Flash
Skoda - Fuel
Flash & Honk
Skoda - Fuel
Force Refresh
Skoda - Fuel
Set update interval to Update interval minutes
Skoda - Fuel
... ventilation
Skoda - Fuel
... ventilation (V2)
Skoda - Fuel
... ventilation (V3)
Skoda - Fuel
... window heating
Skoda - Hybrid
Lås
Skoda - Hybrid
Lås upp
Skoda - Hybrid
... battery charge
Skoda - Hybrid
... climatisation
Skoda - Hybrid
... climatisation (V2)
Skoda - Hybrid
... climatisation (V3)
Skoda - Hybrid
Flash
Skoda - Hybrid
Flash & Honk
Skoda - Hybrid
Force Refresh
Skoda - Hybrid
Set update interval to Update interval minutes
Skoda - Hybrid
... ventilation
Skoda - Hybrid
... ventilation (V2)
Skoda - Hybrid
... ventilation (V3)
Skoda - Hybrid
... window heating

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.25.4 — FIX: update library

Visa ändringslogg

MyŠKODA

MyŠKODA är inte kompatibelt med vald Homey.

MyŠKODA installeras på Homey inom kort.
Installera