Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!
Tado Zones

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

A Tado Home
Stopped heating
A Tado Home
Started heating
A Tado Home
Consumption cost changed
A Tado Home
Cost becomes greater than Today's cost
A Tado Home
Predicted energy becomes greater than # cubic meter or kWh
A Tado Home
Heating capacity has changed
A Tado Home
Heating capacity becomes greater than Heating capacity%
A Tado Home
Heating capacity becomes less than Heating capacity%
A Tado Home
Energy usage changed
A Tado Home
Energy becomes greater than cubic meter or kWh used today
Heating Circuit
Stopped heating
Heating Circuit
Started heating
Heating Circuit
Consumption cost changed
Heating Circuit
Cost becomes greater than Today's cost
Heating Circuit
Predicted energy becomes greater than # cubic meter or kWh
Heating Circuit
Heating capacity has changed
Heating Circuit
Heating capacity becomes greater than Heating capacity%
Heating Circuit
Heating capacity becomes less than Heating capacity%
Heating Circuit
Energy usage changed
Heating Circuit
Energy becomes greater than cubic meter or kWh used today
Tado airconditioning
Temperaturen ändrades
Tado airconditioning
Måltemperaturen ändrades
Tado airconditioning
Luftfuktigheten ändrades
Tado airconditioning
Airco Mode changed
Tado airconditioning
Room lost remote connection
Tado airconditioning
Open window detected
Tado airconditioning
Room resumed remote connection
Tado airconditioning
Smart Schedule changed
Tado airconditioning
The thermostat target temperature changed
Tado Thermostat
Temperaturen ändrades
Tado Thermostat
Måltemperaturen ändrades
Tado Thermostat
Luftfuktigheten ändrades
Tado Thermostat
Batterialarmet aktiverat
Tado Thermostat
Batterialarmet aktiverat
Tado Thermostat
Stopped heating
Tado Thermostat
Started heating
Tado Thermostat
Consumption cost changed
Tado Thermostat
Cost becomes greater than Today's cost
Tado Thermostat
Predicted energy becomes greater than # cubic meter or kWh
Tado Thermostat
Room lost remote connection
Tado Thermostat
Open window detected
Tado Thermostat
Room resumed remote connection
Tado Thermostat
Heating capacity has changed
Tado Thermostat
Heating capacity becomes greater than Heating capacity%
Tado Thermostat
Heating capacity becomes less than Heating capacity%
Tado Thermostat
Hot Water mode changed
Tado Thermostat
Smart Schedule changed
Tado Thermostat
The thermostat target temperature changed
Tado Thermostat
Target hotwater temperature changed
Tado Thermostat
Energy usage changed
Tado Thermostat
Energy becomes greater than cubic meter or kWh used today
Tado valve
Temperaturen ändrades
Tado valve
Måltemperaturen ändrades
Tado valve
Luftfuktigheten ändrades
Tado valve
Batterialarmet aktiverat
Tado valve
Batterialarmet aktiverat
Tado valve
Stopped heating
Tado valve
Started heating
Tado valve
Consumption cost changed
Tado valve
Cost becomes greater than Today's cost
Tado valve
Predicted energy becomes greater than # cubic meter or kWh
Tado valve
Room lost remote connection
Tado valve
Open window detected
Tado valve
Room resumed remote connection
Tado valve
Heating capacity has changed
Tado valve
Heating capacity becomes greater than Heating capacity%
Tado valve
Heating capacity becomes less than Heating capacity%
Tado valve
Smart Schedule changed
Tado valve
The thermostat target temperature changed
Tado valve
Energy usage changed
Tado valve
Energy becomes greater than cubic meter or kWh used today
tadoZones
Geolocation mode Select Tado home changed
tadoZones
Location of Select user in Select Tado home changed
tadoZones
Public Holiday has started for Select Tado home

Och...

A Tado Home
Room is heating
Heating Circuit
Room is heating
Tado airconditioning
Airco mode is ...
Tado airconditioning
Smart Schedule mode is Current Duration of the Room
Tado Thermostat
Batterialarmet är på
Tado Thermostat
Hot Water mode is Current Duration of the Room
Tado Thermostat
Room is heating
Tado Thermostat
Smart Schedule mode is Current Duration of the Room
Tado valve
Batterialarmet är på
Tado valve
Room is heating
Tado valve
Smart Schedule mode is Current Duration of the Room
tadoZones
Today is a public holiday at Select Tado home
tadoZones
Geolocation mode Select Tado home is ...
tadoZones
Select user is at home Select Tado home

Då...

A Tado Home
Get ... days forecasted usage in tag usage and unit
Advanced
Heating Circuit
Get ... days forecasted usage in tag usage and unit
Advanced
Tado airconditioning
Ställ in temperaturen °C
Tado airconditioning
Selected Airco mode Airco mode Fan Select fan speed if available target temperature Temperature required for mode HEATING and COOLING, duration Duration of this action
Tado airconditioning
Selected Airco mode Set the mode of the airco Fan speed Select fan speed if available vertical Select Vertical Swing if available horizontal Select Horizontal Swing if available target temperature Target temperature, duration Duration of this action
Tado airconditioning
Get Smart schedule to save in a tag
Advanced
Tado airconditioning
Duration of this action (Temperature Required temperature for manual operations)
Tado airconditioning
Set Smart schedule from Tag Tag with saved Smart schedule
Tado airconditioning
Set the target temperature to °C
Tado Thermostat
Ställ in temperaturen °C
Tado Thermostat
Get ... days forecasted usage in tag usage and unit
Advanced
Tado Thermostat
Get Smart schedule to save in a tag
Advanced
Tado Thermostat
Duration of this action for hot water (Temperature Required Target temperature for manual operations)
Tado Thermostat
Set the hot water mode to Duration of this action
Tado Thermostat
Duration of this action (Temperature Required temperature for manual operations)
Tado Thermostat
Set Smart schedule from Tag Tag with saved Smart schedule
Tado Thermostat
Define smart schedule temperature for Select schedule type, Select time block to Set heating temperature, set to minimum to turn OFF
Tado Thermostat
Set the hotwater temperature to °C
Tado Thermostat
Set the target temperature to °C
Tado Thermostat
Select Sunday schedule for today or tomorrow?
Tado valve
Ställ in temperaturen °C
Tado valve
Get ... days forecasted usage in tag usage and unit
Advanced
Tado valve
Get Smart schedule to save in a tag
Advanced
Tado valve
Duration of this action (Temperature Required temperature for manual operations)
Tado valve
Set Smart schedule from Tag Tag with saved Smart schedule
Tado valve
Define smart schedule temperature for Select schedule type, Select time block to Set heating temperature, set to minimum to turn OFF
Tado valve
Set the target temperature to °C
Tado valve
Select Sunday schedule for today or tomorrow?
tadoZones
Recalculate usage forecast numbers from EnergyIQ
tadoZones
Reset usage counters
tadoZones
Add EnergyIQ meter reading ... for Select Tado home
tadoZones
Tado Geolocation Select Tado home is set to ...
tadoZones
Add EnergyIQ meter readings from downloaded CSV Insights to Select Tado home, just copy its contents into a Tag Insights CSV file content
tadoZones
Add EnergyIQ tariff to Select Tado home, tariff Tariff in cents when > 10, otherwise normal currency, unit Unit for tariff, from Optional start date like YYYY-MM-DD

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 5.0.13 — Fix in getHolidays, Fix in totalcost

Visa ändringslogg

tadoZones

tadoZones är inte kompatibelt med vald Homey.

tadoZones installeras på Homey inom kort.
Installera