Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

sysInternals

Shows Homey’s System Internals
Shows Homey’s System Internals

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

CPU Alarms
Det generiska larmet är aktiverat
CPU Alarms
Det generiska larmet är inaktiverat
Homey Pro (2016-2019)
Temperaturen ändrades
Homey Pro (2016-2019)
Det generiska larmet är aktiverat
Homey Pro (2016-2019)
Det generiska larmet är inaktiverat
Homey Pro (Early 2023)
Temperaturen ändrades
Homey Pro (Early 2023)
Det generiska larmet är aktiverat
Homey Pro (Early 2023)
Det generiska larmet är inaktiverat
sysInternals
Homey Pro has restarted
i
After a Restart of Homey Pro this will trigger once sysInternals is started and detects the Reboot.
sysInternals
Homey Pro System Running - All Enabled Apps are Ready
i
After a Restart of Homey Pro this will wait until all Apps are Ready (or Timeout of 300 Sec.)
Weather Info
Luftfuktigheten ändrades
Weather Info
Trycket ändrades
Weather Info
Temperaturen ändrades

Och...

CPU Alarms
Det generiska larmet är på
Homey Pro (2016-2019)
Det generiska larmet är på
Homey Pro (Early 2023)
Det generiska larmet är på

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 0.7.12 — Added Homeys internal Weather Info as Device and more Fixes! (change Weather update Interval)

Visa ändringslogg

sysInternals

Den här appen kan hantera hela Homey.

sysInternals är inte kompatibelt med vald Homey.

sysInternals installeras på Homey inom kort.
Installera