Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

MELCloud

Ta kontroll över din värmepump
Ta kontroll över din värmepump

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Luft-luft värmepump
Aktiverad
Luft-luft värmepump
Inaktiverad
Luft-luft värmepump
Temperaturen ändrades
Luft-luft värmepump
Måltemperaturen ändrades
Luft-luft värmepump
Termostatläge ändrades ...
Luft-luft värmepump
Strömmen ändrades
Luft-luft värmepump
Elmätaren ändrades
Luft-luft värmepump
Tyst läget är inaktiverat
Luft-luft värmepump
Tyst läget är aktiverat
Luft-luft värmepump
Fläkthastigheten ändrades
Luft-luft värmepump
Aktuell fläkthastigheten ändrades
Luft-luft värmepump
Horisontell luftflödesriktningen ändrades
Luft-luft värmepump
Driftläget ändrades
Luft-luft värmepump
Vertikal luftflödesriktningen ändrades
Luft-vatten värmepump
Aktiverad
Luft-vatten värmepump
Inaktiverad
Luft-vatten värmepump
Temperaturen ändrades
Luft-vatten värmepump
Måltemperaturen ändrades
Luft-vatten värmepump
Strömmen ändrades
Luft-vatten värmepump
Elmätaren ändrades
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 1 är inaktiverad
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 1 är aktiverad
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 2 är inaktiverad
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 2+ är inaktiverad
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 2+ är aktiverad
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 2 är aktiverad
Luft-vatten värmepump
Avfrostningsläget är inaktiverat
Luft-vatten värmepump
Avfrostningsläget är aktiverat
Luft-vatten värmepump
Eco-läge för varmvattenladdning är inaktiverat
Luft-vatten värmepump
Eco-läge för varmvattenladdning är aktiverat
Luft-vatten värmepump
Doppvärmaren är inaktiverad
Luft-vatten värmepump
Doppvärmaren är aktiverad
Luft-vatten värmepump
Tvingad varmvattenladdning inaktiverad
Luft-vatten värmepump
Tvingad varmvattenladdning aktiverad
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift ändrades
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift ändrades för varmvattenladdning
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift ändrades i zon 1
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift ändrades i zon 2
Luft-vatten värmepump
Driftläget ändrades
Luft-vatten värmepump
Driftläget ändrades
Luft-vatten värmepump
Driftläget ändrades i zon 2
Luft-vatten värmepump
Driftläget ändrades i zon 2
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Aktiverad
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Inaktiverad
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Temperaturen ändrades
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
CO2-nivån ändrades
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
PM2.5-värdet har ändrats
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Fläkthastigheten ändrades
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Ventilationsläget ändrades

Och...

Luft-luft värmepump
Är på
Luft-luft värmepump
Termostatläge är ...
Luft-luft värmepump
Tyst läget är på
Luft-luft värmepump
Horisontell luftflödesriktningen är ...
Luft-luft värmepump
Driftläget är ...
Luft-luft värmepump
Vertikal luftflödesriktningen är ...
Luft-vatten värmepump
Är på
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 1 är på
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 2 är på
Luft-vatten värmepump
Tillskottsvärmaren 2+ är på
Luft-vatten värmepump
Avfrostningsläget är på
Luft-vatten värmepump
Eco-läge för varmvattenladdning är på
Luft-vatten värmepump
Doppvärmaren är på
Luft-vatten värmepump
Tvingad varmvattenladdning är på
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift är ...
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift är ... för varmvattenladdning
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift är ... i zon 1
Luft-vatten värmepump
Aktuell drift är ... i zon 2
Luft-vatten värmepump
Driftläget är ...
Luft-vatten värmepump
Driftläget är ...
Luft-vatten värmepump
Driftläget är ... i zon 2
Luft-vatten värmepump
Driftläget är ... i zon 2
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Är på
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Ventilationsläget är ...

Då...

Luft-luft värmepump
Aktivera
Luft-luft värmepump
stäng av
Luft-luft värmepump
Växla på och av
Luft-luft värmepump
Ställ in temperaturen °C
Luft-luft värmepump
Ställ in läget ...
Luft-luft värmepump
Ställ in fläkthastigheten till ...
i
Vissa värden kanske inte är tillgängliga på din enhet. Värde 0 är det automatiska läget.
Luft-luft värmepump
Ställ in horisontell luftflödesriktningen till ...
Luft-luft värmepump
Ställ in driftläget till ...
Luft-luft värmepump
Ställ in vertikal luftflödesriktningen till ...
Luft-vatten värmepump
Aktivera
Luft-vatten värmepump
stäng av
Luft-vatten värmepump
Växla på och av
Luft-vatten värmepump
Ställ in temperaturen °C
Luft-vatten värmepump
Ställ in tvingad varmvattenladdning till Tvingad varmvattenladdning
Luft-vatten värmepump
Ställ in driftläget till ...
Luft-vatten värmepump
Ställ in driftläget till ...
Luft-vatten värmepump
Ställ in driftläget till ... i zon 2
Luft-vatten värmepump
Ställ in driftläget till ... i zon 2
Luft-vatten värmepump
Ställ in framledningstemperaturen för kylning till ...
Luft-vatten värmepump
Ställ in framledningstemperaturen för kylning till ... i zon 2
Luft-vatten värmepump
Ställ in framledningstemperaturen till ...
Luft-vatten värmepump
Ställ in framledningstemperaturen till ... i zon 2
Luft-vatten värmepump
Ställ in varmvattentemperaturen till ...
Luft-vatten värmepump
Ställ in temperaturen till ... i zon 2
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Aktivera
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
stäng av
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Växla på och av
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Ställ in fläkthastigheten till ...
i
Vissa värden kanske inte är tillgängliga på din enhet. Värde 0 är det automatiska läget.
Ventilator med värmeåtervinning (ERV)
Ställ in ventilationsläget till ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 34.0.0 — Improved device pairing.

Visa ändringslogg

MELCloud

MELCloud är inte kompatibelt med vald Homey.

MELCloud installeras på Homey inom kort.
Installera