Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Broadlink

Adds support for Broadlink devices.

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Om du vill att detta ska göras kontaktar du utvecklaren via Homey Community Forum .

Adds support for Broadlink devices.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

A1
Temperaturen ändrades
A1
Luftfuktigheten ändrades
A1
The Air Quality has changed
A1
The Light Level has changed
A1
The Noise Level has changed
Dooya curtain controler
Closed
Dooya curtain controler
Opened
MP1
Switch has changed ...
MP1
Switched on ...
MP1
Switched off ...
RM Pro
Any Remote Command transmitted
RM Pro
Remote Command transmitted name
RM Pro Plus
Any Remote Command transmitted
RM Pro Plus
Remote Command transmitted name
RM3 Mini
Any Remote Command transmitted
RM3 Mini
Remote Command transmitted name
SP1
Aktiverad
SP1
Inaktiverad
SP1
Switch has changed
SP1
Switch switched on
SP1
Switch switched off
SP2
Strömmen ändrades
SP2
Switch has changed
SP2
Switch switched on
SP2
Switch switched off
SP2
Nightlight has changed
SP2
Nightlight switched on
SP2
Nightlight switched off
SP3S
Strömmen ändrades
SP3S
Switch has changed
SP3S
Switch switched on
SP3S
Switch switched off
SP3S
Nightlight has changed
SP3S
Nightlight switched on
SP3S
Nightlight switched off
Thermostat
Temperaturen ändrades
Thermostat
Måltemperaturen ändrades
Thermostat
Parental Mode Set
Thermostat
Parental Mode Off
Thermostat
Parental Mode Changed

Och...

A1
Air Quality Level
A1
Air Quality is better than Level
A1
Air Quality is !worse than Level
A1
Light Level Level
A1
Light Level is brighter than Level
A1
Light Level is darker than Level
A1
Noise Level Level
A1
Noise Level is louder than Level
A1
Noise Level is !{{softer|not softer} than Level
Dooya curtain controler
Are closed
MP1
Switch is on ...
SP1
Är på
SP1
Switch is on
SP2
Switch is on
SP2
Nightlight is on
SP3S
Switch is on
SP3S
Nightlight is on
Thermostat
Parental Mode is set

Då...

Dooya curtain controler
Close
Dooya curtain controler
Open
Dooya curtain controler
Toggle open or closed
MP1
Switch on ...
MP1
Switch off ...
RM Pro
Send Remote Command name
RM Pro Plus
Send Remote Command name
RM3 Mini
Send Remote Command name
SP1
Aktivera
SP1
stäng av
SP1
Växla på och av
SP1
Switch on
SP1
Switch off
SP2
Switch on
SP2
Switch off
SP2
Nightlight on
SP2
Nightlight off
SP3S
Switch on
SP3S
Switch off
SP3S
Nightlight on
SP3S
Nightlight off
Thermostat
Ställ in temperaturen °C
Thermostat
Set parental mode
Thermostat
Parental mode off

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Broadlink

Broadlink är inte kompatibelt med vald Homey.

Broadlink installeras på Homey inom kort.
Installera