Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Ariston

Take control of your water heater
Take control of your water heater

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Nuos
Aktiverad
Nuos
Inaktiverad
Nuos
Temperaturen ändrades
Nuos
Måltemperaturen ändrades
Nuos
Strömmen ändrades
Nuos
Elmätaren ändrades
Nuos
Automatic mode turned off
Nuos
Automatic mode turned on
Nuos
Boost turned off
Nuos
Boost turned on
Nuos
Anti-legionella turned off
Nuos
Anti-legionella turned on
Nuos
Preheating turned off
Nuos
Preheating turned on
Nuos
The operation mode has changed

Och...

Nuos
Är på
Nuos
The automatic mode is turned on
Nuos
The boost is turned on
Nuos
The anti-legionella is turned on
Nuos
The preheating is turned on
Nuos
The operation mode is ...

Då...

Nuos
Aktivera
Nuos
stäng av
Nuos
Växla på och av
Nuos
Ställ in temperaturen °C
Nuos
Set the automatic mode to Automatic mode
Nuos
Set the boost to Boost
Nuos
Set the anti-legionella to Anti-legionella
Nuos
Set the preheating to Preheating
Nuos
Set the operation mode to ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 8.0.1 — Fix: settings are retrieved again.

Visa ändringslogg

Ariston

Ariston är inte kompatibelt med vald Homey.

Ariston installeras på Homey inom kort.
Installera