Homey Pro (Early 2023) ist jetzt mit frühzeitigem Zugang verfügbar

Shared Flow

Badkamer Rolluik Neer Demo
Wenn...
Flow Deze Flow is gestart
Und...
Badkamer Raam Aqara Door and Window Sensor Het contactalarm is uit
Dann...
PaperTrails Logboek Voeg toe aan de log Then - Badkamer Rolluik Neer
Rolluik Badkamer Zet de status Omlaag
sonst
PaperTrails Logboek Voeg toe aan de log Else - Badkamer Rolluik Neer
Mobiel Stuur Badkamer Rolluik kan niet omlaag!! Raam Open? naar
Community Effort
Chronograph Start of vervang timer TimerRolluikBadkamerNeer met een looptijd van 5 minuten