Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access
Vad är Matter? Förklaring av världens senaste smarta hemprotokoll.

Vad är Matter? Förklaring av världens senaste smarta hemprotokoll.

Det pratas mycket om Matter nuförtiden. Det är godkänt av många stora namn, som Google, Amazon, Apple, IKEA, Somfy och Homey och strävar efter att göra det smarta hemmet enhetligt. Men vad är det egentligen? Hur fungerar den här smarta hem-tekniken och vad gör den?

Snabbtitt på Matter:

 • Kommunikationsprotokoll för smarta hem-enheter.
 • 1.0-version lanserades den 4 oktober 2022, efter att ha varit försenad två gånger.
 • Standardiserad kommandonuppsättning, så att enheter från olika tillverkare kan prata med varandra.
 • Körs på IP-nätverk med antingen Thread, W-Fi eller Ethernet.
 • Använder Security by Design och Zero-Trust.
 • Körs lokalt – ansluts vanligtvis till molnet via en Matter-hubb.
 • Existerar vid sidan av andra smarta hem-standarder som Zigbee, Z-Wave och 433MHz.
 • Batteritid och räckvidd beror på trådlös nätverksteknik.
 • Koordineras av en Matter-hubb, som Homey Pro.

Så vad är Matter?

Matter är ett protokoll som tillåter smarta enheter från olika företag att kommunicera med varandra. I grund och botten fungerar enheter som "pratar Matter" med samma kommandon. Det är intressant att veta att det inte är en ny trådlös nätverksteknik, utan istället en uppsättning standardiserade kommandon som skickas över lokala IP-nätverk. Matter använder Thread, Wi-Fi och Ethernet som underliggande nätverkstekniker. Matter kan använda BLE för att para ihop eller "driftsätta". Genom att skilja på nätverksteknik och protokoll skiljer sig Matter från tekniker som Z-Wave och Zigbee, eftersom dessa tekniker integrerar båda.

Den största skillnaden mellan dessa olika smarta hem-tekniker för dig som användare är enheterna som stöds. Många tillverkare har åtagit sig att göra vissa delar av sina portföljer kompatibla med Matter, vilket är bra. Ibland behöver du dock ändå en hubb till. Exempelvis för IKEA Home Smart and Philips Hue, som kräver en Zigbee-hubb. Det beror på att dessa märken kommer att fortsätta använda Zigbee-tekniken i själva glödlamporna och stödja Matter via en hubb.

Version 1.0 av Matter presenterades den 4 oktober 2022. Auktoriserade testlabb är sedan dess öppna för produktcertifiering. Sedan dess har de första Matter-enheterna börjat komma ut på marknaden. Matter är lovande och kommer att få fler och fler kompatibla enheter. Under de kommande åren kommer vi att få se många olika tekniker inom smarta hem-segmentet parallellt, där Zigbee redan dominerar inom belysning, Z-Wave inom sensorer och moduler och andra tekniker på andra områden. Helst skulle du vilja vara flexibel mellan dessa tekniker och ha ett system som stödjer flera av dem.

Homey-Pro-Matter-hub
Homey Pro är en Matter-hubb. Förutom att stödja Matter fungerar den också med Zigbee, Z-Wave, 433MHz, Infrarött, BLE, Wi-Fi och Thread.

Om Matter: Så här fungerar det

Matter är en standard för applikationslager. Det använder IPv6 (Internet Protocol) på nätverkslagret och UDP (User Datagram Protocol) och TCP (Transmission Control Protocol) på transportlagret. Matter 1.0 körs ovanpå Thread (IEEE 802.15.4), Wi-Fi/WLAN (IEEE 802.11) och Ethernet/LAN (IEEE 802.3). 

Fantastiskt! Vad sägs om lite svenska?

Matter-enheter kan använda sig av olika tekniker för att kommunicera. Dessa kan vara antingen trådbundna (Ethernet) eller trådlösa (Wi-Fi, Thread). Som anges ovan skiljer sig dessa från Zigbee och Z-Wave, som kombinerar det fysiska, nätverks- och applikationslagret till en standard (som kallas full-stack). Alla dessa nätverk är lokala, vilket innebär att de styrs och kontrolleras inom hemmet. I de flesta Matter-hubbar finns ett alternativ för att ansluta till internet. Vissa Matter-enheter som är baserade på Ethernet eller Wi-Fi kan dock ansluta till molnet/internet utan att gå via Matter. Det här kan innebära en säkerhetsrisk som rent lokala enheter inte har.

Matter technology stack.
Matter används i det översta lagret i "stack": applikationslagret. De andra lagren använder TCP/UDP baserat på IP (nätverk) och Wi-Fi, Thread och Ethernet (fysiskt)

Det är bra att veta att Matter-enheter inte alltid bara kan prata med varandra: medan Ethernet- och Wi-Fi-enheter vanligtvis är på samma nätverk, är Thread ett annat nätverk. En Matter-gränsrouter behövs för att nå Matter-enheter på Thread. Vi ska prata mer om gränsroutrar senare när vi utforskar vad som finns i ett Matter-nätverk.

Thread i sig är en energisnål och snabb mesh-teknik. Den använder IP, så därför kan Matter köras på den. Thread är en relativ ny teknik som har byggts med Zigbee som grund. Thread finns i batteridrivna enheter som kräver den högsta energieffektiviteten, som sensorer och dörrlås eller enkla eldrivna enheter som smarta kontakter och glödlampor.

I korthet:

 • Matter-enheter kan enkelt prata med varandra tack vare sitt enhetliga applikationslager.
 • Matter kan använda Thread, Wi-Fi och Ethernet som fysiskt kommunikationslager.
 • Alla dessa kommunikationslager är inte automatiskt kompatibla med varandra (LAN jämfört med Thread).
 • Matter-enheter på Thread använder sig av meshnätverk.

Meshnätverk 

Ett meshnätverk är i huvudsak ett nätverk där flera enheter i nätverket tar rollen som router eller repeater. Snarare än att bara skicka signaler tillbaka till avsändaren så upprepar de signaler och vidarebefordrar dem till de andra nätverksenheterna inom räckhåll. Dessa kan i sin tur skicka signalerna ännu längre. Denna "signalhoppning" ger meshnätverk större räckvidd och större pålitlighet än traditionella "stjärnnätverk". Dessa nätverk expanderar automatiskt när du lägger till flera enheter. Tillsammans skapar de ett starkt och mer pålitligt nätverk. 

Mesh network on Thread and Matter with Homey
Meshnätverk, som Thread har, innebär att noder kan skicka signaler vidare, vilket ökar den effektiva räckvidden.

Matter-enheter ingår bara i ett meshnätverk om de använder Thread som trådlös teknik. De flesta Matter-enheter kör på Wi-Fi och skapar därmed inte ett meshnätverk.

Vad finns i ett Matter-nätverk? 

Matter-nätverk använder olika typer av enhetsroller. Totalt sett kan vi skilja mellan fem olika typer av enheter.

Setup of a Matter network including Thread.
Ett Matter-nätverk med olika roller: Matter-hubben, (LAN-baserad) Matter-enheter, Thread-gränsroutrar, Thread-meshextenders och Thread-slutenheter.

1. Matter-hubb: koordinator i en Matter-konfiguration

Alla nätverk behöver en centralpunkt. Det är Matter-hubbens roll. Du behöver minst en för att konfigurera ditt Matter-nätverk, även om du kan ha fler. Vissa Matter-hubbar är även Matter-gränsroutrar, som Homey Pro, men de måste inte vara det.

Matter-hubben är nätverkets hjärna. Koordinatorn kan ansluta smarta enheter, sätta behörigheter, tillåta åtkomst för andra enheter och koordinera ditt nätverk. Matter-hubben levererar även de gränssnitt du använder för att styra ditt Matter-nätverk. Det här kan vara gränssnitt för automatisering, som Homey Flow, energidata som Homey Energy och Homey Insights eller helt enkelt ett kontrollgränssnitt. Matter-hubben är också porten till internet för Matter-nätverket. Vissa hubbar, som Homey Pro, ansluter dina Matter-enheter till enheter som använder andra protokoll, som Zigbee, Z-wave, Infrarött eller 433MHz. 

Homey Pro smart home hub main product image
Homey Pro är en mycket kapabel Matter-hubb som även inkluderar Zigbee, Z-Wave, Infrarött, 433MHz, BLE, Thread och Wi-Fi.

2. Matter-gränsroutrar: Bygger broar mellan LAN och Thread

Som kort nämnts tidigare – alla Matter-enheter kan inte automatiskt prata med varandra. Det har att göra med att LAN, som är ditt lokala nätverk där hemma och som körs på Ethernet och Wi-Fi, är ett annat nätverk än Thread.

De fungerar fundamentalt olika. Låt oss jämföra de trådlösa versionerna: Thread är ett meshnätverk som är byggt för lågenergiförbrukning, medan W-Fi är ett stjärntopologinätverk byggt för stora bandbredder (och högre energiförbrukning).

För att få Matter-enheter på LAN och på Thread att prata med varandra behöver vi en överbryggande enhet som kan översätta mellan de två. Det är Matter-gränsroutern, ibland kallad Thread-gränsrouter. Den "pratar" både LAN (Ethernet eller Wi-Fi) och Thread, den är strömansluten och kan skicka signaler fram och tillbaka mellan de två nätverken och överbrygga klyftan.

Ibland är en Matter-hubb också en Thread-gränsrouter. Så är fallet om Matter-hubben även innehåller själva Thread, som Homey Pro.

3. Matter-enheter

Matter-enheter är alla enheter som kan styras via Matter och som kan ansluta till ditt LAN-nätverk. De har antingen ett Ethernet- eller Wi-Fi-anslutningsalternativ. De upprepar inga signaler eller ingår i meshnätverket, eftersom de inte "pratar" Thread. Obs! Trots det faktum att Matter är ett lokalt protokoll, kan Matter-enheter som är på ditt Ethernet- eller Wi-Fi-nätverk även ansluta till internet via det nätverket. Det här är då förutom deras Matter-funktioner. Till exempel kan en Philips Hue Bridge, som är en Matter-enhet på ditt lokala LAN, även ansluta till Philips Hues servrar.

4. Thread-meshextendrar: Strömanslutna Thread-enheter

Thread-meshextendrar liknar "routrar" i ett Zigbee- eller Z-Wave-nätverk. Dessa enheter är strömanslutna, så de kör inte slut på något batteri och de fungerar som meshextendrar för att upprepa Thread-signaler. De pratar med alla andra enheter inom räckhåll på nätverket och upprepar nätverkssignalen. Thread-meshextendrar "pratar" bara Thread, inte Wi-Fi eller Ethernet. Därför kan de inte heller ansluta till internet själva.

5. Thread-slutenheter: Batteridrivna Thread-enheter

Dessa enheter är antingen destination eller källa för data som skickas. Den här enheten drivs ofta av ett litet batteri och upprepar eller vidarebefordrar inga signaler. Det vill säga, det här är slutänden i ditt nätverk. I de flesta fall är vanliga Matter-enheter antingen på LAN (som Wi-Fi) eller så är de Thread-meshextendrar. Om du inte väljer batteridrivna enheter som trådlösa lampor, enkla switchar, mm. Dessa är oftast slutenheter eftersom det gör att de kan fungera mycket längre på en batteriladdning.

Matter devices

Vilka enheter har stöd för Matter?

Det är viktigt att notera att Matter är helt nytt. Trots det faktum att det är mycket hype och förväntan, så finns det inte så många Matter-enheter än. Även när antalet växer betydligt under de kommande åren är det bara en av de tillgängliga teknikerna, även på grund av tillverkararv.

Förutom det så har Matter 1.0-protokollet som släpptes i oktober 2022 av Connectivity Standards Alliance som styr tekniken, endast stöd för dessa enhetstyper:

 • Glödlampor, lampkontakter, belysningsstyrenheter
 • Kontakter och uttag
 • Dörrlås
 • Termostater och andra HVAC-styrenheter
 • Persienner och rullgardiner
 • Hemsäkerhetssensorer (rörelse-, kontakt-, CO-/rökdetektorer)
 • Styrenheter för garagedörrar
 • Trådlösa åtkomstpunkter och bryggor
 • TV och strömmande videospelare

Det här låter bra, med det utesluter fortfarande populära enhetstyper som säkeherhetskameror, ljudsystem/högtalare eller robotdammsugare. 

Varför använda Matter?

Matter-protokoller utlovar en del bra saker för smarta hem-användare och smarta hem-enheter. Den är dock inte perfekt eller "den absolut bästa" hemautomatiseringslösningen. Matter har sina för- och nackdelar. Vi börjar med fördelarna.

Interoperabilitet – De flesta Matter-enheter fungerar tillsammans oavsett märke (tänk dock på LAN-/Thread-skillnaden!). Det här gäller dock enbart alla Matter-enheter, inte alla andra smarta hem-enheter på andra tekniker. Det här gör att interoperabilitetsanspråket för tillfället liknar motsvarande från Zigbee och Z-wave. Matter har ett visst momentum och flera tillverkare bakom sig, även om de första företagen även hoppar av igen. Dess fullständiga interoperabilitetsanspråk måste också fortfarande bevisas. I slutänden kommer universalhubbar som kombinerar Matter och andra tekniker alltid att vara de mest interoperabla.

Säker –  Matter-protokollet använder moderna, brett använda säkerhetsrutiner och protokoll som Security by design och zero-trust. Matter använder AES-baserad kryptering. Enheter förstår bara kommandon om de är autentiserade.

Förenklad användarupplevelse – De flesta Matter-hubbar, som Homey Pro, har intuitiva gränssnitt för smart hem-styrning och automatisering. Dessutom innehåller Matter-protokollet en enkel ihopparningsprocess.

Lokalt – Matter är ett lokalt protokoll, som gör det relativt pålitligt och snabbt. Förutom det kan inte Matter-enheter på Thread ansluta till internet direkt, vilket ger potentiella angripare en ingångspunkt mindre. Observera att det här inte gäller för LAN(Wi-Fi/Ethernet)-baserade Matter-enheter. Dessutom delar Zigbee- och Z-Wave-enheter samma lokala funktioner.

Energieffektiv – Eftersom Thread är en del av Matter-protokollet, kan Matter-enheter vara mycket energieffektiva. Thread-slutenheter använder mycket lite energi i standby-läge, vilket minskar elanvändningen och förbättrar batteriernas livslängd där det är relevant. Återigen, samma sak gäller för Zigbee- och Z-Wave-enheter.

Multi-admin – Matter har stöd för flera Matter-hubbar på ett enda Matter-nätverk. På grund av det här kan användare välja sina föredragna gränssnitt och system och till och med använda flera parallellt. Det här tar bort behovet av att koppla ifrån och para om enheter till ett nytt system och ger extra flexibilitet. Ett tips: använd en huvudsaklig Matter-hubb för automatiseringar, annars kan det vara mycket svårt att hålla reda på varför något händer hemma hos dig 😉

Låter ganska bra, eller hur? Samtidigt är det bra att vara medveten om att Matter inte är perfekt. Vissa nackdelar med Matter:

 • Det finns bara en handfull Matter-enheter på marknaden i dagsläget, så om du vill hålla dig till enheter som bara kör Matter är ditt urval starkt begränsat.
 • Den första versionen av Matter kommer inte att omfatta alla typer av enheter. Exempelvis exkluderas säkerhetskameror och robotdammsugare, båda populära smarta hem-enheter.
 • Alla märken integrerar inte Matter direkt i sina slutenheter. Märken som Philips och IKEA kräver fortfarande att du använder en Zigbee-hubb som Philips Hue Bridge eller Homey Bridge eller Homey Pro.
 • Matter-enheter använder oftast nya chip och är därför dyrare än sina motsvarigheter på Zigbee, till exempel.
 • Alla enheter kommer inte att stödja Matter. Det finns massor av enheter därute som använder Zigbee, Z-Wave, 433MHz RF, Infrarött, egenutvecklade API:er eller andra smarta hem-tekniker.

Komma igång med Matter

Det är relativt enkelt att komma igång med Matter. Det vill säga om du kan hitta några Matter-enheter just nu.

Steg 1: Välj en Matter-hubb. Vi rekommenderar naturligtvis Homey Pro. Det gör även att du fortsätter vara flexibel avseende andra smarta hem-tekniker.

Steg 2: Välj dina Matter-enheter. Observera: alla Matter-enheter fungerar inte med alla Matter-hubbar! Särskilt Thread-slutenheter och Thread-meshextendrar fungerar bara om Matter-hubben har Thread (som Homey Pro har) eller om du även har en Thread-gränsrouter på plats.

Steg 3: Konfigurera din hubb.

Steg 4: Koppla in och anslut dina Matter-enheter.

Slutsats

Matter är ett mycket lovande tillskott till den smarta hem-världen. Det har massor av uppbackning från stora företag och använder befintliga tekniker som Ethernet, Wi-Fi och Thread (och BLE för ihopparning) på ett smart sätt. Just nu är dock Matter mest ett löfte. Version 1.0 har precis släppts. Det finns inte många Matter-enheter på marknaden just nu, de är verkligen inte de billigaste alternativen och alla enhetstyper stöds inte. I slutändan kommer det bara att vara massor av produkter som använder olika tekniker, särskilt när märken även tittar på kompatibilitet bakåt.

Till sist har de flesta smarta hem-tekniker massor att erbjuda. Matter är bara ett nytt alternativ. Och med smarta hem-system som Homey som erbjuder stöd för flera protokoll, finns det ingen riktig anledning till att dina enheter måste använda samma protokoll. Homey Pro har stöd för åtta smarta hem-tekniker, däribland självklart Matter. Ditt perfekta smarta hem innehåller sannolikt en blandning av tekniker och därför är det viktigare att din centrala hubb har stöd för allt du behöver för att automatisera ditt hem.

Vill du veta mer om vad vi tror är världens bästa Matter-hubb?
Upptäck Homey Pro »

Homey Pro. En mycket kraftfull och mångsidig hubb som innehåller Matter tillsammans med sju (!) andra smarta hem-tekniker.

Bli den första att höra om Homeys senaste utveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och så får du veta allt om nya Homey-funktioner, exklusiva erbjudanden och mer.