Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

tado°

Everyone's comfort zone
Everyone's comfort zone

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Smart Air conditioning
Open window is detected
Smart Air conditioning
Smart Schedule is activated
Smart Air conditioning
Smart Schedule is deactivated
Smart Air conditioning
Air conditioning mode changed
Smart Air conditioning
Fan speed changed
Smart Air conditioning
Fan speed changed
Smart Air conditioning
Swing changed
Smart Air conditioning
Vertical swing changed
Smart Air conditioning
Horizontal swing changed
Smart Radiator Thermostat
Open window is detected
Smart Radiator Thermostat
Turned off
Smart Radiator Thermostat
Turned on
Smart Radiator Thermostat
Smart Schedule is activated
Smart Radiator Thermostat
Smart Schedule is deactivated
Smart Thermostat
Open window is detected
Smart Thermostat
Turned off
Smart Thermostat
Turned on
Smart Thermostat
Smart Schedule is activated
Smart Thermostat
Smart Schedule is deactivated
Smart Thermostat
Hot water is switched on
Smart Thermostat
Hot water is switched off
Smart Thermostat
The Hot Water temperature changed

Och...

Smart Air conditioning
The humidity is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the measured humidity is between two values. The specified values are also valid.
Smart Air conditioning
The temperature is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the measured temperature is between two values. The specified values are also valid.
Smart Air conditioning
An open window is detected
Smart Air conditioning
Smart Schedule is activated
Smart Air conditioning
Air conditioning mode is Mode
Smart Air conditioning
Fan speed is Fan speed
Smart Air conditioning
Fan speed is Fan speed
Smart Air conditioning
Swing is Swing
Smart Air conditioning
Vertical swing is Vertical swing
Smart Air conditioning
Horizontal swing is Horizontal swing
Smart Radiator Thermostat
The humidity is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the measured humidity is between two values. The specified values are also valid.
Smart Radiator Thermostat
The temperature is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the measured temperature is between two values. The specified values are also valid.
Smart Radiator Thermostat
An open window is detected
Smart Radiator Thermostat
Is turned on
Smart Radiator Thermostat
Smart Schedule is activated
Smart Radiator Thermostat
The target temperature is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the target temperature is between given values. The specified values are also valid.
Smart Thermostat
The humidity is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the measured humidity is between two values. The specified values are also valid.
Smart Thermostat
The temperature is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the measured temperature is between two values. The specified values are also valid.
Smart Thermostat
An open window is detected
Smart Thermostat
Is turned on
Smart Thermostat
Smart Schedule is activated
Smart Thermostat
The target temperature is between Minimum and Maximum
i
Use this to determine whether or not the target temperature is between given values. The specified values are also valid.
Smart Thermostat
Hot water is on

Då...

Smart Air conditioning
Resume Smart Schedule
Smart Air conditioning
Set Air conditioning mode to Mode
Smart Air conditioning
Set fan speed to Fan speed
Smart Air conditioning
Set fan speed to Fan speed
Smart Air conditioning
Set swing to Swing
Smart Air conditioning
Set vertical swing to Vertical swing
Smart Air conditioning
Set horizontal swing to Horizontal swing
Smart Radiator Thermostat
Boost heating
Smart Radiator Thermostat
Turn off
Smart Radiator Thermostat
Turn on
Smart Radiator Thermostat
Resume Smart Schedule
Smart Thermostat
Boost heating
Smart Thermostat
Turn off
Smart Thermostat
Turn on
Smart Thermostat
Resume Smart Schedule
Smart Thermostat
Switch the Hot Water on
Smart Thermostat
Switch the Hot Water off
Smart Thermostat
Set the Hot Water temperature to Hot Water temperature

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 1.1.5 — Fixed 401 unauthorized issue

Visa ändringslogg

tado°

tado° är inte kompatibelt med vald Homey.

tado° installeras på Homey inom kort.
Installera