Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

IKEA Trådfri Gateway

Control your IKEA Trådfri Gateway with Homey.
Control your IKEA Trådfri Gateway with Homey.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Belysning
Aktiverad
Belysning
Inaktiverad
Belysning
Dimningsnivå ändrades
Grupp
Aktiverad
Grupp
Inaktiverad
Grupp
Dimningsnivå ändrades
Rullgardin
Aktiverad
Rullgardin
Inaktiverad
Rullgardin
Position ändrad
Rullgardin
Batterinivån ändrades
Rullgardin
Batterialarmet aktiverat
Rullgardin
Batterialarmet aktiverat
Vägguttag
Aktiverad
Vägguttag
Inaktiverad
Vägguttag
Elmätaren ändrades

Och...

Belysning
Är på
Grupp
Är på
Rullgardin
Är på
Rullgardin
Är öppen
Rullgardin
Batterialarmet är på
Vägguttag
Är på

Då...

Belysning
Aktivera
Belysning
stäng av
Belysning
Växla på och av
Belysning
Dimma till %
Belysning
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Belysning
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Belysning
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Belysning
Ställ in en färg ...
Belysning
Ställ in en slumpvis färg
Belysning
Ställ in mättnad %
Grupp
Aktivera
Grupp
stäng av
Grupp
Växla på och av
Grupp
Dimma till %
Grupp
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Grupp
Skapa en stämning ...
IKEA Trådfri Gateway
Sätta en scen ...
Rullgardin
Aktivera
Rullgardin
stäng av
Rullgardin
Växla på och av
Rullgardin
Öppna gardin eller persienn
Rullgardin
Stäng gardin eller persienn
Rullgardin
Ställ in positionen till %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
Vägguttag
Aktivera
Vägguttag
stäng av
Vägguttag
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 0.1.9 — Removed light debouncing.

Visa ändringslogg

IKEA Trådfri Gateway

IKEA Trådfri Gateway är inte kompatibelt med vald Homey.

IKEA Trådfri Gateway installeras på Homey inom kort.
Installera