Homey Pro (Early 2023) теперь доступен для раннего заказа

Общий Flow

Diskmaskin klar
Когда...
Diskmaskin Strömmen ändrades
И...
Datum och tid Klockan är mellan 07:00 och 22:00
Logik Ström är mindre än 2
Chronograph A delay of 1 minutes has passed
Тогда...
Diskbänk Ställ in en färg
Mobil Skicka Diskmaskin klar till
Robin Eriksson