Flow met code
Als...
Ring Keypad V2 Toets combinatie ingevoerd
En...
Logica Pincode is precies 1234
Logica Actie Toets is precies enter
Dan...
Weg Zet aan